Opći akti i odluke

  • Pravilnik o kućnom redu Poliklinike SUVAG    – na pismeni zahtjev
  • Pravilnik o pedagoškim mjerama u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG   – na pismeni zahtjev
  • Odluka o rasporedu, početku i završetku radnog vremena i odmoru (stanki)   – na pismeni zahtjev
  • GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I DRUGI ODGOVARAJUĆI DOKUMENTI
    na pismeni zahtjev
  • PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUNU I IZVRŠENJU PRORAČUNA – na pismeni zahtjev
  • ZAKLJUČCI SA SLUŽBENIH SJEDNICA
    na pismeni zahtjev