Zajedničke službe


U Zajedničkim službama objedinjene su službe nužne za uredno i uspješno poslovanje Poliklinike SUVAG. Radi obavljanja upravno-pravnih, stručno-administrativnih, kadrovskih, tehničkih i ekonomsko-financijskih poslova ustrojene su sljedeće organizacijske jedinice:

Služba pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova

Voditeljica Službe: Ivana Vukelić – Pintar, dipl. iur.

Telefon: 385 1 4629 605
Faks: 385 1 4655 166
E-mail: ivukelic@suvag.hr

tehnika_2

 

Ekonomsko-financijska služba

Voditeljica Službe: Marija Kirinčić, mag. oec.

Telefon: 385 1 4629 604
Faks: 385 1 4655 166
E-mail: mkirincic@suvag.hr

 

 

 

 

suzana_2