Naručivanje

Naručivanje je moguće putem: 

  1. e-Naručivanja kod nadležnih pedijatara/liječnika obiteljske medicine
  2. web-obrascem
  3. e-mail poštom
  4. telefonom
  5. osobnim dolaskom na prijemni šalter u zgradi Dijagnostike Poliklinike SUVAG

Dodatne upute o svakom od ponuđenih načina naručivanja vidjet ćete odabirom na željeni pregled/pretragu!

Molimo Vas da se naručujete samo na jedan od ponuđenih načina.


Pregledi i pretrage:

Logopedska dijagnostika za pacijente starije od 3 godine

Termini za logopedsku dijagnostiku za pacijente starije od 3 godine popunjeni su do kraja lipnja 2023. g.

Nove narudžbe za logopedsku dijagnostiku otvaraju se od 1.6.2023. g. Načine i uvjete naručivanja objavit ćemo na našim stranicama.

EEG snimanje – DJECA do 7 god.

EEG sa cerebralnom kartografijom – ODRASLI i DJECA od 7 god.

VEP (evocirani vidni potencijali) – ODRASLI I DJECA od 7 god.

Logopedska dijagnostika za pacijente do 3 godine

Termini za logopedsku dijagnostiku za pacijente do navršene 3 godine popunjeni su do kraja ožujka 2023. g. Nove narudžbe za logopedsku dijagnostiku otvaraju se od 15.3.2023. g. i bit će moguće samo putem web obrasca.

Pretrage : ABR, BERA, ASSR, VEMP, OAE


Specijalistički pregled (neurološki, neuropedijatrijski, fizijatrijski, psihijatrijski, otorinolaringološki, audiološki, fonijatrijski) naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr

Specijalističke pretrage – Audiometrije (tonska, govorne i verbotonalna), funkcionalne pretrage slušanja (OSP), Videonistagmografija, stabilometrija naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr

Psihološka dijagnostika naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr