Naručivanje

Naručivanje je moguće putem: 

  1. e-Naručivanja kod izabranog liječnika primarne zaštite
  2. web-obrascem
  3. e-mail poštom
  4. telefonom
  5. osobnim dolaskom na prijemni šalter u zgradi Dijagnostike Poliklinike SUVAG

Dodatne upute o svakom od ponuđenih načina naručivanja vidjet ćete odabirom na željeni pregled/pretragu!

Molimo Vas da se naručujete samo na jedan od ponuđenih načina.


Pregledi i pretrage:


Zbog popunjenih predviđenih kapaciteta za LOGOPEDSKU I PSIHOLOŠKU procjenu djece do 3 godine starosti u okviru Centra za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici do 30.4.2024. godine zatvaraju se daljnje narudžbe. Otvaranje novih termina za naručivanje bit će 16.4.2024. godine. Upiti zaprimljeni u međuvremenu neće se razmatrati.


Logopedska dijagnostika za pacijente starije od 3 godine

EEG snimanje – DJECA do 7 god.

EEG sa cerebralnom kartografijom – ODRASLI i DJECA od 7 god.

VEP (evocirani vidni potencijali) – ODRASLI I DJECA od 7 god.

Pretrage : ABR, BERA, ASSR, VEMP, OAE


Specijalistički pregled (neurološki, neuropedijatrijski, fizijatrijski, psihijatrijski, otorinolaringološki, audiološki, fonijatrijski) naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr

Specijalističke pretrage – Audiometrije (tonska, govorne i verbotonalna), funkcionalne pretrage slušanja (OSP), Videonistagmografija, stabilometrija naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr

Psihološka dijagnostika naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr