Ustroj


Organizacijske jedinice:

 1. Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora
  unutar kojeg se ustrojavaju sljedeće zdravstvene ustrojbene jedinice:

  • Služba za medicinsku dijagnostiku i funkcionalnu terapiju slušanja
  • Centar za umjetnu pužnicu i ranu rehabilitaciju djece s oštećenjem sluha
  • Logopedska služba za dijagnostiku i terapiju
  • Služba za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi
  • Služba za medicinsku rehabilitaciju djece školske dobi
  • Centar za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici
 2. Odjel odgoja i obrazovanja djece oštećena sluha i/ili govora uz primjenu verbotonalne metode
  unutar kojeg se ustrojava:

  • Dječji vrtić Poliklinike SUVAG
  • Osnovna škola Poliklinike SUVAG
 3. Odjel za istraživanje i razvoj
  unutar kojeg se ustrojava:

  • Služba za istraživanje i razvoj
  • Knjižnica Poliklinike SUVAG
  • Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG
 4. Radi obavljanja stručno-administrativnih i pomoćnih poslova u Poliklinici SUVAG na razini ustanove djeluju Zajedničke službe, unutar kojih su ustrojene sljedeće organizacijske jedinice:
  • Služba pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova
  • Ekonomsko-financijska služba