Knjižnica

 

Voditelj: Ivan Crnjac, dipl. bibl.
Telefon: +385 (0)1 4629 613
E-pošta: icrnjac@suvag.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8-16

Knjižnica Poliklinike SUVAG djeluje na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19), a u skladu s Pravilnikom o radu knjižnice (Pravilnik je usvojilo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG 20.3.2020 godine).

Knjižnica Poliklinike SUVAG u Zagrebu specijalna je knjižnica s temeljnom svrhom osiguravanja uvjeta za realizaciju stručne, znanstveno-istraživačke, nastavne i obrazovne djelatnosti u području rada Poliklinike SUVAG. Knjižnica djeluje u sastavu Odjela za istraživanje i razvoj. Nabava, obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe te pružanje informacijskih usluga svojim korisnicima temelj su knjižničnog poslovanja. Knjižnična građa unosi se u  knjižnični sustav Metelwin te se može pretražiti preko kataloga.

Metel

Knjižnica je specifična po tome što, osim poslova i zadaće specijalne knjižnice, u jednom svom dijelu, obavlja i poslove školske knjižnice za polaznike Osnovne škole SUVAG.
Korisnici knjižnice su svi djelatnici Poliklinike SUVAG i polaznici škole.
Knjižnica je smještena na dvije lokacije, u centralnoj zgradi na drugom katu gdje je smješten veći dio fonda i u zgradi Odjela za medicinsku dijagnostiku u kojoj je smještena građa koja obuhvaća područje psihologije i medicine. Knjižnica posjeduje zbirku verbotonalne edukacije i zbirku ocjenskih radova. U sklopu obje knjižnice nalazi se čitaonica namijenjena za korištenje knjižnične građe, učenje, izradu radova te korištenje računala.

Temeljne zadaće knjižnice su:

  • izgradnja knjižnične zbirke i praćenje potreba za znanstvenom, stručnom i referentnom građom u ustanovi
  • stručna i tehnička obrada građe, izrada kataloga i drugih informacijskih pomagala
  • informacijske usluge i edukacija korisnika: pomoć u citiranju literature, pretraživanju baza podataka i ostalih informacijskih izvora
  • osiguravanje korištenja građe u knjižnici kao i pristup daljinski dostupnoj građi te posudba građe, uključujući i međuknjižničnu posudbu
  • vođenje evidencije o izdavačkoj djelatnosti ustanove
  • pohrana ocjenskih radova djelatnika ustanove
  • suradnja s drugim srodnim knjižnicama i ustanovama

Temeljno načelo rada je raditi na dobrobit korisnika te unapređivati pravo pristupa građi i informacijama.

Djelatnicima ustanove preko Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu (NSK) omogućen je pristup najrelevantnijim citatnim bazama podataka (Web of Science, Scopus). Pristup je omogućen preko IP adrese naše ustanove. Navedeni portal je preporučena pristupna točka i za baze podataka u otvorenom pristupu. Medicinska baza Pubmed/Medline također je u slobodnom pristupu. Google Scholar nudi široko pretraživanje znanstvene literature.

Većina znanstvenih časopisa koji su bitni za ustanovu dostupni su putem portala znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak u otvorenom pristupu. U knjižnici je moguće i zatražiti pomoć vezano uz bibliometrijske pokazatelje.

Knjižničar administrira bazu CROSBI te prati i nadzire unos radova djelatnika ustanove u bazu te vodi i evidenciju o izdavačkoj djelatnosti ustanove.

Poliklinika SUVAG ima bogatu izdavačku djelatnost. Donosimo popis publikacija čiji je izdavač Poliklinika SUVAG i čiji su autori djelatnici Poliklinike. Prije narudžbe potrebno je provjeriti dostupnost publikacije za prodaju.