Knjižnica

 

Voditelj: Ivan Crnjac, viši knjižničar
Telefon: +385 (0)1 4629 613
E-pošta: icrnjac@suvag.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8-16h; (zgrada dijagnostike: utorak i četvrtak 13-16h)

Knjižnica Poliklinike SUVAG djeluje na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19). Knjižnica ima ustrojen Knjižnični odbor te donesen Pravilnik o radu knjižnice i Smjernice za izgradnju i upravljanje knjižničnim fondom.

Knjižnica Poliklinike SUVAG u Zagrebu specijalna je knjižnica s temeljnom svrhom osiguravanja uvjeta za realizaciju stručne, znanstveno-istraživačke, nastavne i obrazovne djelatnosti u području rada ustanove. Nabava, obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe te pružanje informacijskih usluga svojim korisnicima temelj su knjižničnog poslovanja.

Specifičnost knjižnice je u tome što, osim poslova i zadaće specijalne knjižnice, u svom manjem dijelu obavlja i poslove školske knjižnice (u ¼ radnog vremena knjižničara), sve sukladno čl. 8 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Korisnici knjižnice su svi djelatnici Poliklinike SUVAG i polaznici škole. Knjižnica je smještena na dvije lokacije, u centralnoj zgradi na drugom katu gdje je smješten veći dio fonda i u zgradi Odjela za medicinsku dijagnostiku u kojoj je smještena građa koja obuhvaća područje psihologije i medicine.
Knjižnica posjeduje zbirku referentne građe, zbirku periodike, zbirku ocjenskih radova i verbotonalnu zbirku. Svu knjižničnu građu moguće je pretraživati putem online kataloga METEL win.

Metel

Digitalni repozitorij Poliklinike SUVAG u sustavu otvorenih institucijskih repozitorija DABAR je platforma na kojoj se, na jednom mjestu, objedinjuje sva znanstvena i stručna produkcija ustanove.

Djelatnicima ustanove preko Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu (NSK), a putem IP adrese ustanove na svim računalima u ustanovi bez dodatne autentifikacije dostupne su, uz ostalo, dvije najznačajnije visokorangirane citatne baze podataka Web of Science i Scopus. Putem proxy servera (poveznica na portalu NSK) i autentifikacije sa AAIedu korisničkim identitetom znanstvenicima i stručnjacima ustanove dostupan je širok raspon baza podataka iz svih znanstvenih područja, kako na poslu tako i od kuće. AAI@edu korisnički identitet za pristup bazama potrebno je zatražiti u informatičkoj službi.

U sklopu obje knjižnice nalazi se čitaonički prostor namijenjen za korištenje knjižnične građe, učenje, izradu pisanih radova te korištenje računala.

Većina znanstvenih časopisa koji su bitni za ustanovu dostupna je putem portala znanstvenih časopisa Hrčak u otvorenom pristupu. Pristup inozemnim znanstvenim časopisima omogućen je putem portala elektroničkih izvora za znanstvenu zajednicu na gore opisani način. Knjižničar za potrebe znanstvenog napredovanja u viša znanstvena zvanja za znanstvenike ustanove izrađuje potvrde o indeksiranosti i citiranosti. Knjižničar je ovlašteni administrator za Hrvatsku znanstvenu bibliografiju CROSBI  u sustavu CRORIS u kojoj nadzire i brine se o pravovremenom upisu svih vrsta radova naših zaposlenika u bazu, kako aktualno tako i retroaktivno. Knjižničar administrira bazu podataka projektnih aktivnosti, također u bazi CRORIS. U bazu su upisani sadašnji i prošli projekti u kojima je Poliklinika SUVAG sudjelovala bilo kao nositelj ili partner.

U knjižnici je moguće zatražiti upute i pomoć vezano uz izradu Google scholar profila, CROSBI profila kao i ORCID identifikatora.

Knjižničar vodi evidenciju o izdavačkoj djelatnosti ustanove te brine o pohrani publikacija čiji je izdavač Poliklinika SUVAG.

Temeljne zadaće knjižnice su:

  • izgradnja knjižnične zbirke
  • stručna i tehnička obrada građe, izrada kataloga i drugih informacijskih pomagala
  • informacijske usluge i edukacija korisnika: pomoć u citiranju literature, pretraživanju baza podataka i ostalih informacijskih izvora, poticanje čitanja, bibliometrija
  • osiguravanje korištenja građe u knjižnici kao i pristup daljinski dostupnoj građi te posudba građe, uključujući i međuknjižničnu posudbu
  • pohrana i zaštita knjižnične građe
  • administrativna i stručna podrška vezano uz znanstveno-istraživački rad u ustanovi

Temeljno načelo rada je raditi na dobrobit korisnika, unapređivati pravo pristupa građi i informacijama kao i njihov slobodan prijenos.