Osnovna škola Poliklinike SUVAG

Radno vrijeme
Cijeli dan (dva turnusa)

Telefon: +385 (0)1 4629 600,+385 (0)1 4629 619

Faks:+385 (0)1 4655 166
E-pošta:zagreb@suvag.hr

Voditeljica Osnovne škole: mr. sc. Koraljka Bakota

mr.sc. Koraljka Bakota
Telefon: + 385 (0) 1 46 29 616
E-pošta:kbakota@suvag.hr

Psihologinja: dr. sc. Lidija Čilić Burušić, prof.
Telefon: +385 (0)1 4629 618
E-pošta: lburusic@suvag.hr

Pedagog: Ivana Benjek, mag. educ. philol. angl. et mag. paed.
Telefon: +385 (0)1 4629 618
E-pošta: ibenjek@suvag.hr

Tajnica: Karla Tosenberger, struč. spec. admin. publ.
Telefon: +385 (0)1 4629 617

Socijalna radnica: Božica Vukmanović Mehić, mag. act. soc.
Telefon: +385 (0)1 4629 620
E-pošta: bvukmanovic@suvag.hr

Knjižničar: Ivan Crnjac, dipl. bibl.
Telefon: +385 (0)1 4629 613
E-pošta: icrnjac@suvag.hr

Obavijest za roditelje/skrbnike – Model ukidanja samoizolacija u osnovnim i srednjim školama uz provođenje redovitog dobrovoljnogsamotestiranja učenika

Kurikulum škole šk.god.2013./2014.
Popis potrebne dokumentacije za upis u 1. razred

Termini primanja roditelja za šk. god. 2021./2022.
POTRES – PROTOKOL O.Š. POLIKLINIKE SUVAG

Školska godina 2023./2024.:

Termini primanja roditelja za šk. god. 2021./2022.
Kurikulum OŠ Poliklinike SUVAG – 2023./2024.

Termini primanja roditelja za šk. god. 2021./2022.
Godišnji plan i program rada OŠ Poliklinike SUVAG – 2023./2024.

Termini primanja roditelja za šk. god. 2021./2022.
ŠKOLSKA GODINA 2023./2024. – PRVI NASTAVNI DAN

Termini primanja roditelja za šk. god. 2021./2022.
Termini primanja roditelja za šk. god. 2023./2024.

Kurikulum škole šk.god.2013./2014.
Popis udžbenika OŠ Poliklinike SUVAG za šk. god. 2023./2024.

Kurikulum škole šk.god.2013./2014.
Popis radnih bilježnica OŠ Poliklinike SUVAG za šk. god. 2023./2024.


U Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG školuju se:

  • djeca s oštećenjem sluha i
  • djeca s teškoćama u govorno-jezičnom razvoju.

Uz obrazovne se sadržaje koji slijede programe redovnih osnovnih škola, provode i programi rehabilitacije slušanja i govora prema verbotonalnoj metodi. Svakodnevni edukacijsko-rehabilitacijski program obogaćen je audio-vizualnim postupcima (igra-situacija-dramatizacija) temeljen na multisenzorici (senzorna integracija) i spaciocepciji (pokret i prostor).

Posebni rehabilitacijski programi koji se primjenjuju tijekom osnovnoškolskog obrazovanja jesu:

  • stimulacije pokretom (aktivnosti koje se temelje na pokretu radi razvoja slušanja i govora)
  • glazbene stimulacije (uporaba glazbenih elemenata radi stimuliranja razvoja slušanjai govora)
  • kultura govora (primjena audiovizualne-strukturalnoglobalne metode i dramatizacije pri učenju govora)

uskoli

Rehabilitacijsko-edukacijski programi provode se uporabom verbotonalne elektroakustičke opreme.

Uz odgojno-obrazovne programe i posebne rehabilitacijske postupke učenici sudjeluju u brojnim grupama izvannastavnih aktivnosti gdje mogu razviti svoje interese i sposobnosti birajući između: likovne, literarne, novinarske, plesne, dramske i udaraljkaške grupe, robotike, školskog zbora i sportskih aktivnosti. Učenici Osnovne škole Poliklinike SUVAG osvajaju nagrade na brojnim natjecanjima što nas čini posebno ponosnima.

Cilj odgojno-obrazovno-rehabilitacijskog rada po VT metodi prof. Petra Guberine poticanje je inkluzivnog obrazovanja djece/učenika oštećena sluha i/ili govora u redovni odgojno-obrazovni sustav. Ovisno o individualnom napretku, djeca se uključuju u redoviti sustav odgoja i obrazovanja i u kasnijim razredima. Godišnje  se 20 % učenika, koji u određenom razdoblju pohađaju Osnovnu školu Poliklinike SUVAG, uključuje u svoje matične škole jer su razvili govorno-jezične sposobnosti te mogu uspješno pratiti zahtjeve redovnog osnovnoškolskog obrazovanja. Gotovo redovito ti učenici još neko vrijeme nastavljaju ambulantnu rehabilitaciju u našoj ustanovi.