Osnovna škola Poliklinike SUVAG

 

Radno vrijeme
Cijeli dan (dva turnusa)

Telefon: +385 (0)1 4629 600,+385 (0)1 4629 619

Faks:+385 (0)1 4655 166
E-pošta:zagreb@suvag.hr

Voditeljica Osnovne škole: mr. sc. Koraljka Bakota

mr.sc. Koraljka Bakota
Telefon: + 385 (0) 1 46 29 616
E-pošta:kbakota@suvag.hr

Psihologinja: mr. Lidija Čilić Burušić, prof.
Telefon: +385 (0)1 4629 618
E-pošta:lburusic@suvag.hr

Pedagoginja: Ivana Benjek, mag. educ. philol. angl. et. paed.
Telefon: +385 (0)1 4629 618

Tajnica: Lidija Menjački, dipl. iur.
Telefon: +385 (0)1 4629 617

Socijalna radnica: Božica Vukmanović, mag. act. soc.
Telefon: +385 (0)1 4629 620

Kurikulum škole šk.god.2013./2014.
Kurikulum za šk.god.2017./2018.  

Kurikulum škole šk.god.2013./2014.
Popis udžbenika za povratak, šk. god. 2015./2016.  

Programi

Odgoj i obrazovanje
Odgojno-obrazovni programi odvijaju se prema Planu i programu rada osnovnih škola, koji propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i prema posebnom planu i programu za djecu s teškoćama u razvoju Poliklinike SUVAG.

  • odgoj i obrazovanje (osnovnoškolska dob): program redovne osnovne škole
  • produženi stručni postupak (osnovnoškolska dob): nastava u redovnoj osnovnoj školi uz individualnu rehabilitaciju i pomoć u učenju
  • praćenje i stručna pomoć (učenici redovnih srednjih škola i studenti): individualna rehabilitacija 2-3 puta tjedno i povremena pomoć u učenju

Svakodnevni edukacijsko-rehabilitacijski program obogaćen je audio-vizuelnim postupcima (igra-situacija-dramatizacija) temeljen na multisenzorici (senzorna integracija) i spaciocepciji (pokret i prostor).

Stručni djelatnici: učitelji, defektolozi, fonetski muzičari, fonetski ritmičari

U Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG školuju se:

  • djeca s oštećenjem sluha i
  • djeca s teškoćama u govorno-jezičnom razvoju.

Djeca koja zbog kasno započete rehabilitacije, prisutnosti dodatnih teškoća u razvoju ili nedovoljne razine govorno-jezičnog razvoja ne mogu osnovno školovanje započeti u uvjetima odgojno-obrazovne integracije, upisuju se u I. razred Osnovne škole u Poliklinici SUVAG. Uz edukacijske sadržaje koji slijede programe redovnih osnovnih škola, provode se i programi (individualni i grupni) rehabilitacije slušanja i govora.

Svi navedeni programi podrazumijevaju upotrebu elektroakustičke opreme.uskoli

Ovisno o individualnom napretku, djeca se uključuju u redoviti sustav odgoja i obrazovanja i u kasnijim razredima.

Djeca koja svoje školovanje nastavljaju izvan Zagreba imaju organizirane kontrolne dijagnostičke preglede i intenzivne individualne vježbe slušanja i govora.
Za osobe s područja grada Zagreba i bliže okolice postoji mogućnost nastavka slušno-govorne rehabilitacije u obliku individualnih vježbi.

Nerijetko je, međutim, za uspješno praćenje redovnih odgojno-obrazovnih sadržaja, uz nastavak rehabilitacije slušanja i govora potrebno osigurati i posebnu pomoć u učenju. Za integrirane učenike osnovnoškolske dobi to se ostvaruje u okviru grupa produženog stručnog postupka pri redovnoj školi ili u Poliklinici SUVAG, a na razini srednjeg obrazovanja pomoću instruktaže. Uz to se paralelno odvijaju rehabilitacijski programi.
Rad prema verbotonalnoj metodi isključuje mogućnost institucionaliziranog smještaja te se djeca, ako im je stalno prebivalište izvan Zagreba, smještaju u obitelji hranitelja. Tako se od početka nalaze u čujućoj, poticajnoj sredini što je i prvi korak u ostvarivanju cilja rehabilitacije: integraciji.

 

Rehabilitacija


Sva djeca oštećena sluha i/ili govora u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG uključena su u program kompleksne rehabilitacije.

Dogovor za rehabilitaciju: mr. sc. Silvana Bilonić Milošević, logoped – voditeljica Službe za medicinsku rehabilitaciju djece školske dobi
Telefon: +385 (0)1 4629 639
Faks: +385 (0)1 – 46 55 166
E-pošta: sbilonic@suvag.hr