Služba za istraživanje i razvoj

znanstveni-rad-01
U Službi za istraživanje i razvoj pripremaju se, provode i objedinjuju sljedeći poslovi:

  • Znanstvenoistraživački rad: istraživački projekti koji se ostvaruju uz novčanu potporu nadležnih ministarstava RH i drugih institucija u zemlji i inozemstvu;
  • Stručno usavršavanje obrazovanje stručnjaka: međunarodni verbotonalni seminari, specijalizirani tečajevi i staževi, koji se održavaju u Poliklinici SUVAG ili u drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu;
  • Uvođenje verbotonalne metode i osnivanje verbotonalnih ustanova u zemlji i svijetu;
  • Održavanje znanstvenih i stručnih skupova u organizaciji Poliklinike SUVAG, sudjelovanje na skupovima u zemlji i inozemstvu;
  • Komunikacija i suradnja s Ministarstvom znanosti, CARNet-om i drugim nadležnim institucijama, verbotonalnim i drugim srodnim ustanovama i stručnjacima te širom javnosti;
  • Osiguravanje dostupnosti i praćenje novih znanstvenih saznanja iz područja djelatnosti i komplementarnih znanstvenih područja;
  • Predstavljanje i promicanje znanstvenih i stručnih programa Poliklinike SUVAG, izdavačka djelatnost.

Djelatnost Odjela za istraživanje i razvoj ostvaruje se u izravnoj suradnji s drugim organizacijskim jedinicama ustanove, a u istraživačkim i nastavnim progra