Služba za istraživanje i razvoj

znanstveni-rad-01

U Službi za istraživanje i razvoj pripremaju se, provode i objedinjuju sljedeći poslovi:

  • Znanstveno-istraživački rad:istraživački projekti koji se ostvaruju uz novčanu potporu nadležnih ministarstava RH i drugih institucija u zemlji i inozemstvu
  • Stručno usavršavanje i obrazovanje djelatnika:međunarodni verbotonalni seminari, specijalizirani tečajevi i staževi koji se održavaju u Poliklinici SUVAG ili u drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu
  • Uvođenje verbotonalne metode i osnivanje verbotonalnih ustanova u zemlji i svijetu
  • Održavanje znanstvenih i stručnih skupovau organizaciji Poliklinike SUVAG, sudjelovanje na skupovima u zemlji i inozemstvu
  • Osiguravanje dostupnosti i praćenje novih znanstvenih saznanja iz područja djelatnosti i komplementarnih znanstvenih područja
  • Predstavljanje i promicanje znanstvenih i stručnih programa Poliklinike SUVAG
  • Izdavačka djelatnost