Odjel za istraživanje i razvoj

 

Odjel za istraživanje i razvoj u različitim organizacijskim oblicima i pod različitim nazivima djeluje od samih početaka ustanove (1961.). Nastao je kao rezultat opredjeljenja za razvoj utemeljen na znanstvenim istraživanjima multidisciplinarnog verbotonalnog pristupa govornoj komunikaciji i trajnom usavršavanju stručnjaka na području dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora. Uspostavljanje ove organizacijske jedinice bilo je uvjetovano i širenjem verbotonalnog sistema u svijetu te vodećom ulogom zagrebačkog SUVAG-a u tumačenju, obogaćivanju i promicanju verbotonalne teorije i njezine primjene na području patologije slušanja i govora i učenja jezika.

U skladu s djelatnošću i organizacijskom strukturom ustanove, poslovi koji se provode kao dio razvojnih programa u organizaciji ovog Odjela u izravnoj su funkciji temeljne djelatnosti, odnosno zdravstvene zaštite osoba oštećena sluha i govora, pridonose unapređivanju ukupne djelatnosti i afirmaciji Poliklinike SUVAG na domaćem i međunarodnom planu.

U sastavu Odjela djeluje: