Centar za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici

 

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 8.00 – 16.00 sati

Kontakt
E-mail: centar-rr@suvag.hr

rad_s_malom_djecom_1

  • Programom su obuhvaćena djeca u kojih je nakon provedenih audioloških pretraga na drugom stupnju probira (u Poliklinici SUVAG ili nekom drugom audiološkom centru) utvrđeno oštećenje sluha, a kronološke su dobi 0 – 3 godine.
  • U tako ranoj dobi (nekoliko mjeseci) roditelji su imanentni dio djetetova života, pa se ovi programi ostvaruju u obliku savjetovališta za roditelje.