Služba za medicinsku rehabilitaciju djece školske dobi

 

Služba se nalazi u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 7.00 – 20.00 sati

Voditeljica Službe: mr. sc. Silvana Bilonić Milošević, logoped
Telefon: +385 (0)1 4629 664
Faks: +385 (0)1 – 46 55 166
E-pošta: sbilonic@suvag.hr

Stručni djelatnici: logopedi, audiorehabilitatori, fizioterapeut, kineziterapeut

Literaturu – stručne knjige iz možete potražiti ovdje.

U Službi za medicinsku rehabilitaciju djece školske dobi rehabilitiraju se pacijenti koji se upućuju u Službu nakon:

 • primarne dijagnostičke obrade u odsjeku za medicinsku dijagnostiku
 • rehabilitacije u Službi za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi

 

Struktura pacijenata

 • pacijenti s oštećenjem sluha
 • pacijenti s govorno-jezičnim teškoćama

 

Programi
Rehabilitacija verbotonalnom metodom uz upotrebu verbotonalnih elektroakustičkih aparata i specijalizirane opreme.

 • individualna rehabilitacija slušanja i/ili govora
 • posebni rehabilitacijski postupci: fizikalna terapija, kineziterapija

 

Vrste rehabilitacije

 • kompleksna rehabilitacija djece oštećena sluha i/ili govora uz osnovnoškolsko obrazovanje u Poliklinici SUVAG
 • kompleksna rehabilitacija djece oštećena sluha i/ili govora uz osnovnoškolsko obrazovanje u redovnim osnovnim školama
 • ambulantna rehabilitacija slušanja i/ili govora

 

Za uključenje u rehabilitaciju potrebno je:

 • za ambulantnu rehabilitaciju – dijagnostička obrada (Prijamna ambulanta Poliklinike SUVAG, telefon: 46 29 629)
 • za kompleksnu rehabilitaciju – dijagnostička obrada i preporuka Stručnog tima Poliklinike SUVAG
 • Uputnica za slušnu i/ili govornu rehabilitaciju izabranog liječnika opće medicine

 

Dogovor za rehabilitaciju: voditeljica Službe mr. sc. Silvana Bilonić Milošević, logoped
Telefon: +385 (0)1 4629 639
Faks: +385 (0)1 – 46 55 166
E-pošta: sbilonic@suvag.hr