Dječji vrtić Poliklinike SUVAG


O nama
Program
Popis dokumenata
Djelatnici
Radno vrijeme programa
Kontakti
Online brošure i dokumenti


O nama

Dječji vrtić Poliklinike SUVAG ostvaruje odgojno-obrazovno-rehabilitacijske programe namijenjene djeci s oštećenjem sluha i djeci s jezično-govornim poremećajima.

Kompleksni rehabilitacijski program obuhvaća odgojno-obrazovno-rehabilitacijske postupke u Dječjem vrtiću Poliklinike SUVAG i govornu terapiju ili slušno-govornu rehabilitaciju u Službi za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi.

Kompleksnim rehabilitacijskim programom, provodimo rehabilitaciju slušanja, jezika i govora, pripremu za inkluziju u redovne vrtiće i osnovne škole te zajedničke aktivnosti s drugom djecom i pritom osiguravamo sveukupnu zaštitu i očuvanje zdravlja.

Logo DV SUVAG

Program

preuzimanje projekcije za djecu i roditelje

Super SUVAG-ić ide u vrtić – preuzimanje projekcije za djecu i roditelje

Kompleksni rehabilitacijski program objedinjuje rehabilitaciju, odgoj i obrazovanje djece s oštećenjem sluha i s govorno-jezičnim poremećajima rane i predškolske dobi po načelima verbotonalne metode.

S obzirom na trajanje, provodimo:

 • Poludnevni program za djecu s oštećenjem sluha i govorno-jezičnim poremećajima (18 skupina)
 • Cjelodnevni program za djecu s govorno-jezičnim poremećajima (2 skupine) – za djecu s područja Grada Zagreba
 • Produženi terapijsko-opservacijski postupak u trajanju do 3 mjeseca (integrirano u skupine)
 • Višednevni dijagnostičko-opservacijski program za djecu s govorno-jezičnim poremećajima (dva puta godišnje)

Kuc-kuc Puc-puc Pozdrav prirodi u proljeće
 “Kuc-kuc, puc-puc” “Pozdrav prirodi” u proljeće
 Poticanje jezično govornog razvoja –
“Igračke i mašta mogu svašta”
Stimulacije pokretom –
“Kap po kap”
 Srce kao “hvala” Volimo sobu za polisenzoriku

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te Kurikuluma dječjeg vrtića.

Kurikulum Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG polazi od djeteta, temelji se na dobrom poznavanju njegovih interesa, razvojnih potreba i mogućnosti, postojećih znanja i razumijevanja kognitivnih strategija i stilova učenja, kvalitete komunikacije, intelektualnih, kreativnih i drugih potencijala. Polazeći od humanističko razvojnog pristupa, koji je usklađen s individualnim razvojem svakog djeteta, potiče se cjelovit razvoj i odgoj svakog djeteta zasebno.

Program odgoja, obrazovanja i rehabilitacije za djecu predškolske dobi s teškoćama slušanja i govora – verbotonalni model koji se provodi pri Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, verificiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. U program rada integriran je i verificirani Program predškole.

Uključivanje u program

Uključivanje u program moguće je na temelju preporuke dijagnostičkog tima Poliklinike SUVAG koji donosi odluku nakon provedenog multidisciplinarnog dijagnostičkog postupka.

Kriteriji za uključivanje su sljedeći:

Prijavu za kompleksni rehabilitacijski program roditelji/skrbnici/zakonski zastupnici pokreću predajom obavezne dokumentacije nakon dobivanja preporuke dijagnostičkog tima Poliklinike SUVAG (Timske konzultacije s preporukom programa kompleksne rehabilitacije).

Prilikom prijave obavezno priložiti:

 1. ispunjenu prijavnicu
 2. kopiju Timske konzultacije s preporukom programa kompleksne rehabilitacije
 3. presliku domovnice djeteta
 4. presliku izvoda iz matice rođenih ili rodnog lista djeteta
 5. kopije osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
 6. uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci)

Nakon dostavljanja dokumentacije potrebno je odmah pokrenuti vještačenje za dijete te dostaviti Rješenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili Rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za dopust ili rad s polovicom radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (postupak je objašnjen u dokumentu Upute roditeljima/skrbnicima za pokretanje postupka vještačenja djeteta za uključivanje u kompleksni rehabilitacijski program Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG).

Dokumentacija se predaje osobno u tajništvo vrtića, II. kat, soba 15, ulaz iz Ulice Škendera Fabkovića, ili šalje elektronskom poštom na vrtic@suvag.hr.

Nakon prijave potrebno je ispuniti Obrazac za inicijalne razgovore. Prijavnica, potpuni popis potrebne dokumentacije i Obrazac za inicijalne razgovore nalaze se u nastavku.

Popis dokumenata – za upis djece

Upute za prijavu

Popis dokumenata

Prijavnica

Upute za vještačenje

g_formsObrazac za inicijalni razgovor

Radi informacija o mogućnostima predbilježbe javiti se:
Snježana Pirkić, prof. logoped – voditeljica Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG
Vlatka Utović, mag. logopedije – voditeljica Službe za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi

Pažljivo se slušamo Igra u bojama
 Pažljivo se slušamo Igra u bojama
Arhitektura budućnosti Šaram – stvaram
Sve boje mog doma Igre svjetlosti

Djelatnici

Voditeljica Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG:
Snježana Pirkić, prof. logoped

fotografija_Pirkić

Stručni suradnici:
Psiholog: Karmela Ivić, mag. psihologije
Psiholog: Iva Tadić, mag. psihologije
Viša medicinska sestra: Jelena Karačić, bacc. med. techn.
Socijalna radnica: Božica Vukmanović Mehić, mag. act. soc.

Administrativna tajnica:
Nada Šujeranović

Stručni djelatnici:
Voditelji odgojno-obrazovnih skupina-stručnjaci za rad s osobama s oštećenjem sluha i/ili govorne komunikacije primjenom verbotonalne metode

Odgojitelj
Fonetski muzičari
Fonetski ritmičari

DV SUVAG_struc_djelatnici

Radno vrijeme programa

 • ponedjeljak – petak
 • cjelodnevni program: 7.00 – 17.00
 • poludnevni program: 8.00 – 13.00 (prijepodnevni turnus), 13.00 – 18.00 (poslijepodnevni turnus)

Kontakti

Tajništvo vrtića

Telefon: +385 (0)1 4629 685
E-pošta: vrtic@suvag.hr
2. kat, soba 15
Radno vrijeme: 8.00 – 16.00
Primanje stranaka: 8.00 – 10.00 i 12.00 – 14.00

Administrativna tajnica

Nada Šujeranović

Telefon: +385 (0)1 4629 685
E-pošta: nsujera@suvag.hr
2. kat, soba 15
Radno vrijeme: 8.00 – 16.00

Voditeljica Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG

Snježana Pirkić, prof. logoped

Telefon: +385 (0)1 4629 625
E-pošta: spirkic@suvag.hr
2. kat, soba 16
Radno vrijeme: 8.00 – 16.00

Voditeljica Službe za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi

Vlatka Utović, mag. logopedije

Telefon: +385 (0)1 4629 624
E-pošta: vutovic@suvag.hr
2. kat, soba 14
Radno vrijeme: 7.00 – 15.00

Psiholozi

Iva Tadić, mag. psihologije

Telefon: +385 (0)1 4629 695
E-pošta: itadic@suvag.hr
2. kat, soba 1
Radno vrijeme: prijepodnevni turnus 7.00 – 14.00, poslijepodnevni turnus 12.00 – 19.00

Karmela Ivić, mag. psihologije

Telefon: +385 (0)1 4629 627
E-pošta: kivic@suvag.hr
Prizemlje, soba 2
Radno vrijeme: prijepodnevni turnus 7.00 – 14.00, poslijepodnevni turnus 12.00 – 19.00

Viša medicinska sestra

Jelena Karačić, bacc. med. techn.

Telefon: +385 (0)1 4629 680
E-pošta: jkaracic@suvag.hr
Prizemlje, soba 11
Radno vrijeme: 8.00 – 15.00

Socijalna radnica

Božica Vukmanović Mehić, mag. act. soc.

Telefon: +385 (0)1 4629 620
E-pošta: bvukmanovic@suvag.hr
Centralna zgrada, suteren, soba 011
Radno vrijeme: 8.00 do 16.00
Prijam stranaka – prema telefonskom dogovoru

Kako do nas?

DV SUVAG_location map

Poveznica do lokacije

Online brošure i dokumenti

Dječji vrtić SUVAG – o nama

Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG

Godišnji plan i program
Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG

Kurikulum Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG

Prilagodba na vrtić

Sigurnosno-zaštitni i preventivni program
Psiholog – Magdalena Božić Psiholog – Iva Tadić

 

 
Dan kada je Zemlja zadrhtala – otresi se straha od potresa Potres – vodič za roditelje
Super SUVAG-ić ide u vrtić  

 

Obratite nam se s povjerenjem!

DV SUVAG_priroda (2)