Javna nabava

Pravilnici o provedbi i pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja


SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno  odredbi članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 148/13) dajemo slijedeću

 OBAVIJEST

Temeljem Izjava čelnika tijela o nepostojanju sukoba interesa iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 148/13), obavještavamo zainteresiranu javnost da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

U Zagrebu,  13.02.2014.