Stručno usavršavanje

 

Verbotonalna nastava

Verbotonalni seminar travanj – svibanj 2013.

seminar

(programi stručnog usavršavanja)

 • Cilj: stjecanje teorijskih i praktičnih znanja za primjenu verbotonalne metode u dijagnostici, rehabilitaciji, izobrazbi i integraciji osoba oštećenoga sluha i govora i/ili AVGS metode u učenju stranog jezika
 • Programi uključuju predavanja i radionice – prikaz rada uz tumačenje.
 • Po završetku polaznici polažu ispit i dobivaju uvjerenje – svjedodžbu/potvrdu o provedenoj edukaciji

TEORIJA I PRIMJENA VERBOTONALNOG SISTEMA

 • teorija verbotonalnog sistema (VTS) i suradna znanstvena područja
 • primjena verbotonalne teorije na području govorne komunikacije
 • teorijske postavke i metodski postupci u verbotonalnoj metodi (VTM) i audio-vizualno globalno-strukturalnoj metodi (AVGS)
 • verbotonalna načela u dijagnostici, rehabilitaciji i edukaciji osoba oštećena sluha i/ili govora
 • verbotonalni elektroakustički aparati (SUVAG/ VERBOTON)
 1. Seminari

Opći verbotonalni seminar (1.stupanj) – osposobljavanje za primjenu verbotonalne metode u radu s osobama oštećena sluha i/ili govora: 2 tjedna (10 dana) – 80 sati

I. dio – uvodni – osnove za daljnju verbotonalnu edukaciju stručnjaka za rad s osobama oštećena sluha i/ili govora: Verbotonalni pristup dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora: 1 tjedan (5 dana) – 40 sati II. dio – posebni – usmjerena edukacija na odabranom području (uvjet je završen I. dio) – jedan ili više programa : 1 tjedan (5 dana) – 40 sati po programu:

  • Funkcionalna verbotonalna dijagnostika osoba oštećena sluha, slušanja i/ili govora;
  • Rehabilitacija slušanja i govora u osoba oštećena sluha;
  • Logopedija – rehabilitacija osoba s teškoćama govora;
  • Verbotonalni pristup edukaciji djece oštećena sluha i/ili govora.

Specijalistički seminari (2. stupanj) – usavršavanje iz pojedinog područja (uvjet je završen odgovarajući program Općeg seminara): 2 tjedna (10 dana) – 80 sati

 1. Staževi
  • Edukacija iz pojedinih područja: u dogovoru s polaznikom
 2. Usmjereni tečajevi – ciljani sadržaji po pojedinim područjima/temama: 1-2 dana (10-20 sati)

PODRUČJA SPECIJALIZACIJE

 1. verbotonalna funkcionalna dijagnostika
  • medicinska: ORL (audiološka, vestibulološka, fonijatrijska), neurološka, fizijatrijska, neuropedijatrijska, psihijatrijska
  • rehabilitacijska – funkcionalna: audiorehabilitacijska (smetnje sluha i slušanja, slušanje i razumijevanje govora), logopedska, psihološka, prijeoperacijska obrada i procjena kandidata za ugradnju umjetne pužnice
 2. rehabilitacija slušanja i/ili govora
  • funkcionalna rehabilitacija slušanja (prema vrsti oštećenja) i odabiranje slušnih pomagala
  • individualna rehabilitacija slušanja i/ili govora djece predškolske i školske dobi
  • verbotonalni postupci u grupnoj rehabilitaciji djece predškolske i školske dobi
  • fonetski ritmovi u rehabilitaciji slušanja i/ili govora – stimulacije pokretom i harmonija tijela
  • fonetski ritmovi u rehabilitaciji slušanja i/ili govora – glazbene stimulacije
  • prilagodba procesora govora i rehabilitacija slušanja i govora pacijenata s ugrađenom umjetnom pužnicom
  • fizioterapijski postupci prema verbotonalnim načelima (vježbe motorike, vježbe spaciocepcije…)
  • psihoterapija (psihijatrijska i psihološka terapija)
 3. Logopedija – rehabilitacija osoba s govornim poremećajima:
  • logopedska terapija: glas, govor i jezik (prema vrsti poremećaja)
  • fonetski ritmovi u logopedskoj terapiji
  • psihoterapija (play-terapija)
 4. Verbotonalni pristup edukaciji djece oštećena sluha i/ili govora
  • verbotonalni postupci u edukaciji djece predškolske i školske dobi
  • audio-vizualna globalno-strukturalna metoda (AVGS) u učenju materinskog jezika
  • dramatizacija u usvajanju govora i odgojno-obrazovnih sadržaja
  • integracija djece oštećena sluha i/ili govora, strategija i oblici integracije
 5. Učenje stranih jezika
  • AVGS (audio-vizualno globalno-strukturalna) metoda u učenju stranog jezika
  • nastava stranih jezika – tečajevi za djecu i odrasle
  • individualna korekcija izgovora uz uporabu verbotonalne elektroakustičke opreme (VERBOTON G30/ SUVAG-lingua)
  • rehabilitacija slušanja i govora na stranom jeziku