Znanstvenoistraživački rad

 

Znanstvenoistraživački rad važan je i trajan oblik djelatnosti Poliklinike SUVAG, budući da je ona nastala i razvija se upravo na temelju znanstvenih istraživanja. Razvoj SUVAG-a neposredno je i uzajamno povezan s razvojem verbotonalne teorije i njezine primjene. Znanstvenoistraživačka djelatnost polazište je i stalni parametar evaluacije i razvoja teorije i prakse u pristupu problematici vezanoj uz govornu komunikaciju uopće i patologiju slušanja i govora posebno. U proteklom je razdoblju ostvaren značajan broj nacionalnih i međunarodnih istraživanja koja su se odnosila na trijažu, dijagnostiku, rehabilitaciju i edukaciju slušno i govorno oštećenih osoba te na programe vezane uz usvajanje govora i učenje jezika.

Projekti:

  • COST projekt: CA 1623 Europska kraniofacijalna inicijativa za jednakost u skrbi, 2017. – 2021.
  • COST projekt: IS 1406 Povećanje djetetovih vještina govornog jezika u Europi i šire – suradnja usmjerena prema intervencijama za djecu s teškoćama učenja u njihovom prvom jeziku, 2015. – 2019.
  • Funkcionalni verbotonalni dijagnostički program za djecu oštećena sluha i govora (207-0000000-2293), 2007.-10., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
  • Verbotonalna metoda i umjetna pužnica: program dijagnostike i rehabilitacije (207002) , 2002.-06. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
  • Moždana kartografija u djece sa smetnjama u slušanju i govoru, 2003., 2004., 2005. Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb Unidea UniCredit Foundation, Milano, Italija – posredstvom Zagrebačke banke (80.000 € – donacija za uređaj)
  • Utjecaj umjetne pužnice i rada s roditeljima na uspjeh rehabilitacije djece oštećena sluha , 2002.-03. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži RH,
  • Polisenzorika slušanja: oštećenje sluha i govorna komunikacija slušno oštećenih osoba (207001) , 1997.- 2002. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
  • Prezbiakuzija: rehabilitacija i adaptacija telefona (3?01- 396), 1991-96. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
  • Izrada programa funkcionalne dijagnostike i rehabilitacije osoba s prezbiakuzijom (207027), 1998.-2001. – poticajni projekt znanstv. novaka Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
  • The Program of complex functional rehabilitation according to the verbotonal method (Rehabilitation of the speech and other accompanying functions with aphasia and other central disfunctions caused by the impairements of the central nervous system), 1995.-2000. CCFD Paris, France
  • Rehabilitation of Hearing and Speech and Other Forms of Care for Children from Bosnia and Herzegovina with Hearing and/or Speech Impairments, 1992.-99. EU. – posredstvom: Enf. Réfug. du monde, Montreull, France ; France libertés Fondat. Danielle Mitterrand, Paris, France; Caritas Suisse, Luzern, Suisse.
  • The optimization of speech transmission by telephone channel for the hearing impaired persons, 1990-98. COST 219, Brusseles, Belgium, EU
  • Prevention and early detection of hearing impairment (No. JF 865), 1989-92. US Dep. of Ed., National Inst. of Handic. Research, Washington D.C. 20201, USA
  • The Effect of the Spacioceptive Stimuli on the Intelligibility (No. p.p. 442 FY 84), 1983-86. US Dep. of Health, Ed. and Welfare, Washington D.C. 20201 U.S.A.
  • Evaluation od the Verbotonal System as a Rehabilitation Technique (No. SRS 19?P?58441?F01), 1972-78. US Dep. of Health, Ed. and Welfare, Washington D.C. 20201 U.S.A.
  • Study of sensitivity of the blind for rhythm and intonation when learning foreign languages (No. SRS?YUGO?20?68(90)), 1968 ? 69. US Dep.of Health, Ed. and Welfare, Washington D.C. 20201, U.S.A.
  • Case Studies in the use of Restricted Bands of Frequencies in the Auditory Rehabilitation of the Deaf (No. OUR?Yugo?2?63) 1962-67. US Dep. of Health, Ed. and Welfare, Washington D.C. 20201 U.S.A.