Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu podataka u Poliklinici SUVAG: Ivana Vukelić-Pintar, dipl. iur.

tel: 01/4629 -605

e-mail: ivukelic@suvag.hr