Zaštita osobnih podataka

Podaci o službenicima za zaštitu osobnih podataka:

 

Adresa i mjesto rada službenika: ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb

1. službenik za zaštitu osobnih podataka u Službi za medicinsku dijagnostiku i funkcionalnu terapiju slušanja – tel: 01/4629 – 630, e-mail: iaras@suvag.hr

2. službenik za zaštitu osobnih podataka u Službi za govorne poremećaje (Logopedija) – tel: 01/4629 -769, e-mail: rskarica@suvag.hr

3. službenik za zaštiti osobnih podataka u Službi za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi –  tel: 01/4629 -624, e-mail: bjukic@suvag.hr

4. službenik za zaštitu osobnih podataka u Službi za medicinsku rehabilitaciju djece školske dobi –  tel: 01/4629 -664, e-mail: kpavicic@suvag.hr

5. službenik za zaštitu osobnih podataka u Centru za umjetnu pužnicu i nove tehnologije –  tel: 01/4629 -766, e-mail: bsindija@suvag.hr

6. službenik za zaštitu osobnih podataka u Centru za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednicitel: 01/4629 -642, e-mail: dherc@suvag.hr

7. službenik za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Poliklinike SUVAG – tel: 01/4629 -625, e-mail: spirkic@suvag.hr

8. službenik za zaštitu osobnih podataka u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG – tel: 01/4629 -616, e-mail: kbakota@suvag.hr

9. službenik za zaštitu osobnih podataka u Školi stranih jezika Poliklinike SUVAG – tel: 01/4629 -637, e-mail: dfrankol@suvag.hr

10. službenik za zaštiti osobnih podataka u Službi pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova – tel: 01/4629 -605, e-mail: ivukelic@suvag.hr

11. službenik za zaštiti osobnih podataka u Ekonomsko-financijskoj službi – tel: 01/4629 -604, e-mail: rgladovic@suvag.hr