Pravo na pristup informacijama

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013, NN 85/15).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG

pisanim putem na adresu:
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10
10 000 Zagreb

putem elektroničke pošte:
mblauensteiner@suvag.hr

telefaksom na broj:
01/4655-166

telefonom na broj:
01/4629-610

 Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Napomena:

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG nije dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

Otvorena_dozvola_open_licence_logo_Croatia_HR_100

PODZAKONSKI PROPISI

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, br. 67/17)

Upitnik za samoprocjenu