Povijest


Poliklinika SUVAG osnovana je 1961. godine (Centar za rehabilitaciju sluha i govora, Zagreb – Odluka Izvršnog vijeća Sabora NRH; NN 50/61) za rehabilitaciju i edukaciju osoba oštećena sluha i govora po verbotonalnoj metodi akademika Petra Guberine, utemeljitelja ustanove. Do 1994. godine ustanova djeluje pod nazivom Centar SUVAG za rehabilitaciju slušanja i govora.

Godine 1994. Centar SUVAG postaje vlasništvo Grada Zagreba i od tada djeluje pod punim nazivom: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, skraćeni naziv: Poliklinika SUVAG.

Godine 1996. Poliklinika SUVAG upisana je u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (šifra ustanove 0207), kao druga pravna osoba koja obavlja i znanstvenoistraživačku djelatnost u znanstvenom području humanističkih i medicinskih znanosti. Znanstvenoistraživačka djelatnost registrirana je u Trgovačkom sudu u Zagrebu, a Odjel za razvoj i znanstvenoistraživačku djelatnost razvrstan je u Državnom zavodu za statistiku.

Od godine 1997., temeljem mišljenja Ministarstva znanosti i tehnologije, SUVAG je članica Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet.