Opći akti i odluke

  • GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE  I DRUGI ODGOVARAJUĆI DOKUMENTI
    na pismeni zahtjev
  • PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUNU I IZVRŠENJU PRORAČUNA – na pismeni zahtjev
  • ZAKLJUČCI SA SLUŽBENIH SJEDNICA
    na pismeni zahtjev