Seminari i Skupovi

 

Znanstveni i stručni i skupovi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skupovi i seminari u organizaciji Poliklinike SUVAG:

 • IX. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ VERBOTONALNOG SISTEMA „Translacijski pristup u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora – 55 godina SUVAG-a“, od 19. do 21. svibnja 2016.
 • VIII. međunarodni simpozij verbotonalnog sistema – Aktualnost guberinine misli u stoljeću uma – 22.-24. svibnja 2013.
 • Opći verbotonalni seminar (21.5.-1.6.2012.)
 • Neurofiziološki aspekti motoričkih regija kore mozga za stvaranje govora, veljača 2012.
 • Verbotonalni seminar (7.-18.11.2011.)
 • VII. međunarodni simpozij verbotonalnog sistema Čovjek i govor (19.-21.5.2011) u sklopu Dana Petra Guberine i obilježavanja 50-te obljetnice Poliklinike Suvag Zagreb i 15. obljetnice Centra za umjetnu pužnicu i nove tehnologije
 • Dani Petra Guberine (17.05. – 22.05. 2010.)
 • Opći verbotonalni seminar (17.05. – 28.05. 2010.)
 • Opći verbotonalni seminar (02.11. – 13.11. 2009.)
 • Verbotonalni seminar (13. – 15.10.2008., Varšava, Poljska) – u suradnji s Fundacja Grupy TP Warszawa
 • Verbotonalni seminar: Rehabilitacija djece oštećena sluha i govora predškolske dobi – specijalizacija (16. – 29.09.2008.)
 • Tečaj: verbotonalna metoda i AVGS (04. – 15.09.2008.)
 • Opći verbotonalni seminar: Rehabilitacija slušanja i govora, logopedija (02. – 13.06.2008.)
 • Dani Petra Guberine i Dan Poliklinike SUVAG (26. – 30. svibnja 2008.): Likovna kolonija, Sportske igre, Mediji i VIPnet u SUVAG-u, Dječja predstava ˝SUVAG u Zagrebu, Zagreb u srcu˝, Okrugli stol ˝Integracija djece s teškoćama u govornoj komunikaciji˝
 • Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije: poremećaji sluha, govora i jezika – dijagnostika, terapija, rehabilitacija (23.11.2007.), u suradnji s Klinikom za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Dani Petra Guberine i Dan Poliklinike SUVAG (21. i 22.05.2007.)
 • Verbotonalni seminari (14.05. – 01.06.2007.)
 • Tjedan mozga 2007. (12. – 18.03.2007.) u suradnji s Hrvatskim institutom za istraživanje mozga
 • Tjedan mozga 2006. (13. – 19.03.2006.) u suradnji s Hrvatskim institutom za istraživanje mozga
 • Međunarodni znanstveni skup Dani Petra Guberine: Univerzalnost verbotonalne metode u komunikaciji (25.-27.05.2006.) u suradnji s Hrvatskom verbotonalnom udrugom, Međunarodnom udrugom za verbotonalnu metodu i Međunarodnom udrugom AVGS
 • Okrugli stol: Rehabilitacijske optimale (24.05.2005.)
 • Tjedan mozga 2005. (14.-20. 03.2005.) u suradnji s Hrvatskim institutom za istraživanje mozga
 • Najnovije tehnologije u ranoj rehabilitaciji oštećenja sluha (8. 03.2005.) u suradnji s HURDOS-om i Klinikom za ORL i CFK KB “Sestre milosrdnice”
 • Međunarodni verbotonalni seminar (3.-27.05.2005.)
 • Tjedan mozga 2004. (15.-20.03.2004.) u suradnji s Hrvatskim institutom za istraživanje mozga
 • Međunarodni verbotonalni seminar (1.04. -30. 05.2004.
 • Okrugli stol: Nove tehnologije i verbotonalna metoda (28.05.2004.)
 • Međunarodni verbotonalni seminar (21.10.-20.12.2003.)
 • Simpozij Umjetna pužnica – iskustva i rezultati (30.-31.05.2003. Zagreb) u suradnji s Klinikom za ORL i CFK KB “Sestre milosrdnice” Posvećeno humanitarnoj akciji “DAJMO DA ČUJU”
 • Tjedan mozga 2003. (10.-14.03.2003.) u suradnji s Hrvatskim institutom za istraživanje mozga
 • Radionice za stručnjake i roditelje (veljača i rujan 2003.) u suradnji s Cochlear-om
 • Međunarodni verbotonalni seminar (16.10.-13.12.2002.)
 • Šesti europski simpozij o rehabilitaciji djece s umjetnom pužnicom (23.-24.05. 2002.) u suradnji s Klinikom za ORL i CFK KB “Sestre milosrdnice”
 • Četvrti tečaj za rehabilitaciju djece s umjetnom pužnicom (20.-22.05.2002.) u suradnji s Klinikom za ORL i CFK KB “Sestre milosrdnice”
 • Treći tečaj za rehabilitaciju djece s umjetnom pužnicom (8.-12.04.2002.)
 • Međunarodni verbotonalni seminar (15.10.-14.12.2001.)
 • V. Međunarodni simpozij verbotonalnog sistema: Multisenzorika i govor (17.-19.05.2001.)
 • Drugi tečaj za rehabilitaciju djece s umjetnom pužnicom (22.-24.05.2000.)
 • Simpozij o umjetnoj pužnici (25.05.2000.)