Publikacije

Tel: +385 (0)1 4629 613
E-pošta: icrnjac@suvag.hr

Dulčić, A. i sur. (ur.)

Translacijski pristup u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora – 55 godina SUVAG-a

Zagreb: Poliklinika SUVAG, 2018.


Dulčić, A. i sur. (ur.)

SUVAG 2007. – 2017.

Zagreb: Poliklinika SUVAG i Hrvatska verbotonalna udruga, 2018.


Dulčić, A. i sur. (ur.)

Knjiga postera stručnjaka Poliklinike SUVAG: 2009. – 2016.

Zagreb: Poliklinika SUVAG, 2017.


Bakota, K.; Dulčić, A. (ur.)

Vrtuljak igara: verbotonalne edukacijske igre za poticanje kognitivnog i govorno-jezičnog razvoja djece od 6. do 13. godine

Zagreb: Školska knjiga, 2016.


Rulenkova, Lj.

Kako malo gluho dijete naučiti slušati i govoriti primjenom verbotonalne metode

Zagreb: Poliklinika SUVAG, 2015.


Zorić, A.; Knežević, P.; Aras, I.

Rascjepi usne i nepca: multidisciplinarni pristup

Zagreb: Medicinska naklada, 2014.


mr. sc. Koraljka Bakota, Karolina Bošnjak, prof., mr. Lidija Čilić Burušić, doc. dr. sc.  Adinda Dulčić, učiteljica Nada Hižak, Maja Kelić, prof., Gordana Košćec Bousfield, prof., učiteljica Jadranka Krajačić Puk, učiteljica Iva Palčić Strčić, dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza, Vanja Praznik, prof., Zrinka Romić, prof., mr. sc. Zrinka Šimunović, Ksenija Šmit, prof., Marija Valjak, prof.

Čujete li razliku?

PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU ODGOJNO‑OBRAZOVNIH
DJELATNIKA ZA RAD S DJECOM OŠTEĆENA SLUHA
I/ILI GOVORA

Izdavač: OŠ Davorina Trstenjaka

Priručnik Čujete li razliku dostupan je za preuzimanje u pdf formatu.

cujetelirazlikuTijekom školske godine 2012./2013. Osnovna škola Davorina Trstenjaka  prijavila je projekt „Čujete li razliku?”/ „Can you hear the diffrence?” financiran iz fondova Europske unije. Projekt je namijenjen učenicima s teškoćama s ciljem poboljšanja obrazovnih uvjeta za one koji se često nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na ostale učenike. Nakon detaljno razrađenog i pripremljenog projekta, njegova realizacija započela je u kolovozu 2013., a završit će u veljači 2015. godine.

Partneri  Osnovne  škole Davorina Trstenjaka  u projektu  su Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Osnovna  škola Julija Benešića iz Iloka, Osnovna  škola dr. Franje Tuđmana iz Šarengrada te Udruga Suncokret OLJIN – Odgoj za ljubav i nenasilje iz Zagreba. Ostvarili smo ciljeve zadane projektom: opremili smo četiri učionice novom informatičkom opremom, nabavili specijalizirane uređaje za terapiju, uredili tri učionice u kojima rade učenici sa slušnim ili s poteškoćama u govoru, čitanju i pisanju te proveli edukaciju za 56 učitelja. Pripremili smo obrazovne materijale i letke kako bismo pomogli učiteljima i učenicima brojnim korisnim savjetima utemeljenim na višegodišnjem iskustvu u procesu usvajanja nastavnog  gradiva.

Nadahnuti novim ozračjem u društvu iz kojeg je proizišla Strategija obrazovanja, znanosti  i tehnologije koja ističe da je „misija hrvatskog obrazovnog sustava osigurati kvalitetno obrazovanje dostupno svima, pod jednakim uvjetima, u skladu s mogućnostima svakoga korisnika sustava”, odlučili smo napisati knjigu koja proizlazi iz prakse, ali se istovremeno temelji na interdisciplinarnom, suvremenom  znanstvenom pristupu inkluzivnom obrazovanju. Knjiga je prvenstveno namijenjena učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima te svim dionicima odgojno-obrazovnog sustava koji neposredno rade s učenicima oštećena sluha i/ ili govora. Dijelovi knjige namijenjeni su i roditeljima jer su oni naši partneri bez čije suradnje i aktivnog zajedničkog rada inkluzivno obrazovanje ne bi moglo biti uspješno. Mnogi primjeri iz prakse poslužit će i studentima koji su odabrali učiteljski poziv, obogatit će njihovo znanje i oplemeniti njihov budući rad.

U rad na tekstovima koji se nalaze u ovoj knjizi uloženo je mnogo znanja i truda. Završetkom projekta neće prestati uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u naše škole (Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Osnovna škola Julija Benešića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana). Štoviše, nastavit će se proces koji je u Hrvatskoj započeo osamdesetih godina prošlog stoljeća, ali u suvremenim, dobro opremljenim uvjetima s kvalitetno educiranim i posebno motiviranim učiteljima.

Znanstveno-stručna monografija „Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma“

Glavna urednica: doc. dr. sc. Adinda Dulčić

Izdavač: Poliklinika Suvag

naslovnaPovodom 100. obljetnice rođenja akademika Petra Guberine u Zagrebu je od 22. do 24. svibnja 2013. godine održan VIII. međunarodni simpozij verbotonalnog sistema pod nazivom „Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma“. U znak sjećanja na velikog znanstvenika, akademika, autora verbotonalnog sistema i utemeljitelja Poliklinike SUVAG, skup su zajednički organizirale Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Poliklinika SUVAG, a svoja izlaganja predstavili su stručnjaci iz Hrvatske i svijeta.

Znanstveno-stručna monografija „Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma“ također je posvećena istoj obljetnici, a predstavlja pregledne, znanstvene i stručne radove stručnjaka koji su sudjelovali na skupu. Monografija je dvojezična, svi radovi objavljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku, a broji 392 stranice podijeljene u tri velika poglavlja: Iz mozaika sjećanja, Bezvremenost Guberinine univerzalnosti i Iz područja primjene verbotonalne metode. Zastupljeno je 29 autora iz Hrvatske, Španjolske, Belgije, Austrije, Francuske, Mađarske i Japana koji su svojim radovima iz različitih područja znanosti posvjedočili o prošlosti i djelu velikog znanstvenika koje je postalo ostavština za budućnost.

Recenzenti ove monografije su: Koraljka Bakota, Draženka Blaži, Dragan Čauševac, Arnalda Dobrić, Adinda Dulčić, Dunja Frankol, Damir Horga, Vesna Mildner, Boška Munivrana, Bogdanka Pavelin Lešić, Katarina Pavičić Dokoza, Nađa Runjić, Branka Šindija, Diana Tomić, Robert Trotić i Sanja Vlahović.

U Zagrebu, 04. 06. 2014.

Adinda Dulčić, Katarina Pavičić Dokoza, Koraljka Bakota, Zrinka Šimunović, Gordana Košćec

Od teškoća do kaleidoskopa mogućnosti

ArTresor, Zagreb, 2013.

Od teskoca do kaleidoskopa mogucnosti Autorice vode čitatelje u bogatstvo likovnog i literarnog dječjeg izraza, nudeći modele odgojno-obrazovnog rada koji pridonose poticanju kreativnog izražavanja djece s teškoćama. Budući da ta djeca tijekom školovanja u redovnim odgojno-obrazovnim uvjetima nerijetko doživljavaju brojne neuspjehe koji znatno oslabljuju njihovo samopoštovanje, ovo je štivo iznimno važna literatura svakom odgojitelju i učitelju djece s teškoćama.

Priručnik je pisan za široko čitateljstvo, a svojim poglavljima pokazuje put od teškoće (izazova) do mogućnosti (uspjeha).

Upoznajemo načine na koje se pojedina oštećenja reflektiraju na proces učenja te djece, ali i njihove bezgranične sposobnosti koje do izražaja dolaze ako im se pravilnim pristupom omogući uspjeh.

Čitav rukopis prožima optimizam koji je argumentiran stručnim teorijskim i znanstvenim konceptima, a ponajviše praktičnim radom. Rukopis također obiluje primjerima sposobnosti, kreativnosti i drugih osobina djece s teškoćama koje nedvojbeno potvrđuju da se djeca s teškoćama, u odnosu na vršnjake, ponajprije prepoznaju u međusobnim sličnostima biološko-psihosocijalnog razvoja, a tek zatim u njihovim razlikama, kao što su djeca s istovrsnom teškoćom međusobno više različita no što nalikuju jedno drugom. Upravo ti primjeri pridonose rušenju predrasuda i stereotipija, što je ujedno i najveća kvaliteta ovog rukopisa. (iz recenzije, prof. dr. sc. Dejana Bouillet)

Petar Guberina

The Verbotonal Method

Editor: Claude Roberge

Artresor, Zagreb, 2013

The verbotonal methodKnjiga sadrži 28 članaka; Profesor Guberina napisao je 25 članaka sam te još dva u ko-autorstvu: jedan s gospodinom Jugijem Gospodnetićem, a drugi s gospođom Mirjanom Simić, dok zadnji članak dugujemo ljubaznosti i trudu dr. Mihovila Pansinija. Dobro je poznata činjenica da je Profesor Guberina bio vrstan i vješt govornik, a i iznimno darovit pisac. Ti su njegovi talenti verbotonalnoj metodi donijeli mnogo, mnogo sljedbenika. … (Claude Roberge)

Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma – knjiga sažetaka

Izdavač: Poliklinika SUVAG – Zagreb

Knjiga_Sazetaka_2013Ove godine se navršava 100. obljetnica rođenja akademika Petra Guberine, velikog vizionara i znanstvenika, ali prije svega velikog humaniste čije djelo s ponosom pronosimo zajedno s njegovim učenicima – sljedbenicima širom svijeta, jer djelo Petra Guberine predstavlja iznimno bogat opus koji pripada različitim znanstvenim disciplinama, poljima i područjima. Istraživačka djelatnost je bila njegov trajni izbor i izazov.

Svojim djelom on daje vrijedan doprinos našem znanstvenom naslijeđu pridonoseći tako teorijskoj profilaciji i afirmaciji, kako Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tako i Poliklinike SUVAG. Stoga je i opravdan naziv našeg Međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija verbotonalnog sistema: Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma, kojeg su zajednički organizirali Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Poliklinika SUVAG.

U zborniku sažetaka je pregled znanstvenih i stručnih multidisciplinarnih radova naših i stranih stručnjaka iz područja medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti. Radovi su izraz dugogodišnjeg iskustva u dijagnostici i rehabilitaciji osoba oštećena sluha i/ili govora, edukaciji i integraciji djece i osoba s teškoćama u slušanju i govoru, nastavi stranih jezika i istraživanjima govorne komunikacije u cjelini.

Knjiga sažetaka 2013

Čovjek i govor – Man and Speech

Znanstveno stručna monografija VII. međunarodnog simpozija verbotonalnog sistema

Čovjek i govro - Man and speechPoliklinika SUVAG, Zagreb, 2012.

U ovoj su monografiji odabrani  znanstveni i stručni   multidisciplinarni  radovi naših  i stranih  stručnjaka iz područja medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti. Radovi su izraz dugogodišnjeg iskustva u dijagnostici i rehabilitaciji osoba oštećena sluha i/ili govora, edukaciji i integraciji djece i osoba s teškoćama u slušanju i govoru, nastavi stranih jezika  i istraživanjima govorne komunikacije u cjelini.

Adinda Dulčić, Katarina Pavičić Dokoza, Koraljka Bakota, Lidija Čilić Burušić

Verbotonalni pristup djeci s teškoćama sluha, slušanja i govora

ArTresor, Zagreb, 2012.

Verbotonalni pristup djeci s teškoćama sluha, slušanja i govoraKnjiga pruža cjelovit uvid u fenomenološke, etiološke i intervencijske aspekte teškoća slušanja te jezično-govornih poremećaja koje se manifestiraju u djetinjstvu i mladenaštvu.

Slijedeći suvremeni edukacijsko-rehabilitacijski koncept, poglavito usmjeren na verbotonalnu metodu, te inkluzivni socijalni model odnosa prema osobama s invaliditetom, posebno prema djeci s teškoćama u razvoju, autorice ukazuju na široke razvojne, obrazovne, a time i životne mogućnosti ove skupine – pod uvjetom da imaju sustavnu i stručnu podršku njima bliskih osoba. Ta podrška često izostaje, dijelom zbog predrasuda, a dijelom zbog nedovoljnog znanja.

Tijekom proteklih 50 godina Poliklinika SUVAG je primjenom verbotonalne metode razvila i usavršila postupke rehabilitacije slušanja i govora te stvorila visokostručne i detaljno razrađene programe, utemeljene na teorijskim i znanstvenim spoznajama te na dugogodišnjem praktičnom radu i istraživanjima. Ova knjiga pregledno i jasno predstavlja te programe.

Nastala na temelju višegodišnjeg iskustva u radu s djecom, knjiga omogućuje razumijevanje samih poremećaja te razvoj kompetencija onih osoba koje se u svom radu susreću i/ili bave djecom s teškoćama sluha i govora, a to su odgojitelji, učitelji, rehabilitatori, socijalni radnici, psiholozi, socijalni pedagozi te ostale profesije koje se bave ljudima. Jednako je važno i obrazovanje roditelja, koji bi trebali pružati podršku svojoj djeci, a istovremeno i sami trebaju podršku stručnjaka.

Knjiga ima pet poglavlja u kojima se razrađuje svaki segment neophodan za uspješnu rehabilitaciju, od utvrđivanja poremećaja do razrade rehabilitacijskih postupaka.

Obrazovanjem osoba koje se u svom radu bave djecom s poremećajima sluha i govora znatno se povećavaju mogućnosti za uspješnu integraciju djece u društvo, kao i za realizaciju njihovih potencijala. A upravo je to svrha ove knjige.

Čovjek i govor – 50 godina SUVAG-a (1961.- 2011.)

Knjiga sažetaka – VII. Međunarodni simpozij verbotonalnog sistema

Man and speech – 50 years of  SUVAG (1961.- 2011.)

Book of abstracts

Čovjek i govor - Man and Speech - knjiga sažetakaZagreb : Poliklinika SUVAG, 2011.

U ovoj knjizi sažetaka su teme i prilozi,  kao i radovi koji predstavljaju viđenja, rezultate i dosege  verbotonalne teorije i prakse u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora, u učenju stranih jezika te istraživanjima govornog izraza u najširem značenju odnosa čovjek – govor. Knjiga sažetaka je izdana u sklopu  obilježavanja velikog jubileja SUVAGA-a – 50 godina djelovanja.

Ivana Herljević

Kućica u gljivi

Foma, 2011.

Kućica u gljiviOva ilustrirana zbirka pjesama namijenjena je djeci predškolske dobi čiji je govorni razvoj još u punom zamahu, kao i djeci koja u svom govornom razvoju imaju teškoće zbog kojih su im potrebni dodatni poticaji. Sastavljena je od 75 jednostavnih i lako razumljivih pjesama. Djeci zanimljivi i bliski sadržaji, pretočeni u ritam pjesmica, rezultirat će uvijek iznova prisutnom željom djeteta da ih sluša pa i samo govori. U ovim pjesmama nema djeci nepoznatih riječi niti apstraktnih pojmova koji nakon susreta s pjesmom ostaju nerazjašnjeni. Glasovna struktura svake pojedine riječi (kratka riječ sastavljena pretežito od dva ili tri otvorena sloga) pažljivo je odmjerena pa ih djeca lako mogu izgovoriti i zapamtiti obogaćujući vlastiti leksik.

  “Lako je zamijetiti da je ovu knjižicu napisao netko tko jako dobro poznaje djecu i njihov govorni razvoj.”  (Iz recenzije)

Osim za razvoj govora, ova pjesmarica može poslužiti i kao čitanka za djecu koja tek ovladavaju vještinom čitanja, ali i za učenike s teškoćama u čitanju. Pjesmice su za čitače podijeljene u 3 razine: najjednostavnije i najkraće pjesmice su tiskane velikim tiskanim slovima, s posebno velikim proredima između riječi (3 mm) i redaka (6 mm) (kako bi dijete moglo lakše percipirati zasebne riječi i pratiti redak prstom). Pjesmice druge razine tiskane su malim tiskanim, ali krupnim slovima (4 mm) s jednakio velikim proredima, kao i pjesmice prve razine. I, naposljetku, pjesmice treće razine (duže pjesme-priče) tiskane su uobičajenim za djecu malim tiskanim slovima s uobičajenim proredima.

Na kraju knjige nalazi se opis metodike rada s pjesmicama u svrhu provjere i vježbanja razumijevanja. Za svaku razinu čitanja nudi se drukčija metoda rada na razumijevanju pročitanog.

Mirjana Kutleša

Program koji slijedi dječje sklonosti

Poliklinika SUVAG, Zagreb, 2011.

Program koji slijedi dječje sklonotiU knjizi je prikazan program osposobljavanja koji slijedi dječje sklonosti u svrhu razvijanja slušanja i govora. Teme igri u slikovnici su prilagođene kronološkoj dobi djeteta, a uz svaku igru naznačena je i legenda koja roditelju, odgajatelju i rehabilitatoru omogućava praćenje psihomotornog razvoja djeteta.

Karolina Lice, Višnja Akrap Kotevski

Afazija i druge teškoće u govoru i jeziku nastale kao posljedica oštećenja mozga

Poliklinika SUVAG, Zagreb, 2011.

Afazija i druge teškoće u govoru i jeziku nastale kao posljedica oštećenja mozgaAutorice su detaljno prikazale problematiku afazije i drugih teškoća u govoru i jeziku. Vrijednost ove knjige je sveobuhvatan pristup bolesniku s afazijom i drugim teškoćama  govora i jezika, od uzroka, simptomatologije,  prikaza rehabilitacijskog rada, do uputa kako prepoznati nastanak oštećenja, vježbi za rad kod kuće te pristupa bolesniku s afazijom.

Ovaj priručnik bit će od koristi bolesnicima, njihovim obiteljima, stručnjacima s područja dijagnostike, rehabilitacije i skrbi osoba s oštećenjem govora i jezika, ali i svima ostalima koji se susreću s osobama koje imaju govorno-jezične poremećaje kao posljedicu oštećenja mozga.

Petar Guberina

Govor i čovjek: verbotonalni sistem

ArTresor, Zagreb, 2010.

Petar Guberina: Govor i Čovjek. Verbotonalni sistemKnjiga Govor i čovjek. Verbotonalni sistem predstavlja cjelovit opus znanstvenoga stvaralaštva akademika Petra Guberine, od prve objave njegovih teorija i postupnog razvoja verbotonalne metode, preko kasnijih znanstvenih evaluacija primjene verbotonalne metode, sve do kraja njegova znanstvenog, stručnog i nadasve humanističkog djelovanja.

Verbotonalna teorija obuhvaća opću lingvističku teoriju, audiološku teoriju i neuropsihološku teoriju slušne percepcije. Ona uključuje i primjenu ovih teorija na području rehabilitacije slušanja i govora te učenja stranih i usvajanja materinskih jezika.

Knjiga okuplja 30 kapitalnih tekstova Petra Guberine, koji omogućuju ne samo uvid u teorijske postavke (npr. »Filozofija verbotonalnog sistema«, »Lingvistika govora kao lingvistička osnovica verbotonalnog sistema i strukturalizam u općoj lingvistici«, »Filozofija, načela i razvoj verbotonalne metode«, »Govor i prostor«), već daje i temelje za primjenu verbotonalne teorije u rehabilitacijskoj praksi (npr. »Govor u strukturalnoglobalnoj audio-vizualnoj metodi«, »Strukturiranje i premašivanje perceptivnih i psiholingvističkih struktura u strukturalnoglobalnoj audiovizualnoj metodi«, »Verbotonalna audiometrija i njezina primjena«, itd.).

S obzirom da verbotonalna teorija rabi i svojstvenu terminologiju, koja se ponešto razlikuje od one standardizirane, knjiga je upotpunjena »Pojmovnikom verbotonalnog nazivlja«. Time se čitatelju pojašnjavaju temeljni pojmovi verbotonalne misli, onako kako ih je označio njezin autor i kako su ih razumijevale i rabile generacije fonetičara i verbotonalaca.

Premda je akademik Petar Guberina cijeli svoj radni vijek aktivno djelovao na Sveučilištu u Zagrebu te u Poliklinici SUVAG, ovaj svezak po prvi put na hrvatskome jeziku podastire javnosti cjelovit prikaz Guberinine originalne verbotonalne teorije i njezine primjene u rehabilitaciji slušanja i govora te u učenju stranih jezika.

Suautori pojedinih članaka su dugogodišnji suradnici akademika Petra Guberine: Carl Asp, Jugoslav Gospodnetić, Jarjoura Hardane, Mihovil Pansini, Marija Pozojević-Trivanović, Ksenija Ribarić, Claude Roberge, Mirjana Simić, Ivo Škarić i Branko Vuletić. Urednice Višnja Crnković i Ivanka Jurjević-Grkinić optimalno su knjigu prilagodile potrebama hrvatskih korisnika: fonetičarima (od studenata i profesora, do znanstvenika i istraživača), liječnicima, učiteljima te terapeutima svih oblika patologije sluha i govora.

Ljiljana Kondić, Adinda Dulčić

Crtež i slika u dijagnostici i terapiji

Alinea, Zagreb, 2009.

Crtež i slika u dijagnostici i terapijiMeđu brojnim tehnikama koje su se razvile za dijagnosticiranje i terapiju osoba s psihičkim poremećajima značajno mjesto zauzimaju crtež i slika.

U testovima se crtež i slika koriste kao izvor informacija za procjenu čula, sposobnosti pokreta i spoznajne razvijenosti, te kao projektivne tehnike za procjenu ličnosti.

Crtež i uporaba boja otkrivaju unutarnji  svijet crtača i njegov odnos  s vanjskim svijetom, a u psihoterapijskom tretmanu ukazuju i na vrstu i obilježja terapijskog  odnosa te na učinak terapije.

Crtež i slika su informacije o unutarnjim sadržajima pacijenta, a terapeut postavljanjem pitanja – u skladu s dobi i spolom pacijenta  – te razgovorom o crtežu (slobodne asocijacije pacijenta ) otkriva, rasvjetljuje i tumači simbolično značenje crteža i njegove osjećaje vezane uz njih.

Knjiga postera stručnjaka Poliklinike SUVAG, 2001. – 2009.

Poliklinika SUVAG, Zagreb, 2009.

Knjiga PosteraOva je knjiga pregled postera stručnjaka Poliklinike SUVAG u razdoblju od 2001. –  2009. godine, koji su predstavljeni na stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Riječju, slikom, grafički i tabelarno, autori postera pregledno prikazuju postupke u rehabilitaciji i rezultate ispitivanja primjenjujući stručno znanje i iskustvo u rehabilitaciji korisnika usluga Poliklinike SUVAG. Izrada postera složen je i zahtjevan grafički i tehnički zadatak kojim se s malo pisanog teksta uz sliku ili grafiku nastoji jasno prikazati tijek dijagnostike, rehabilitacije i edukacije pacijenata.

SUVAG

(monografija)

Monografija SUVAGUrednica: Višnja Crnković, Poliklinika SUVAG, Zagreb, 2007.

«Monografija čitateljima pruža mogućnost temeljitog upoznavanja s radom institucije, s metodama i postupcima dijagnostike i rehabilitacije, s primjenom suvremenih tehnoloških dostignuća u pružanju pomoći osobama oštećena sluha i slušanja, pa čak i s običajima i praksom u mnogim zemljama svijeta (verbotonalna metoda primjenjuje se u dvjestotinjak centara na svim kontinentima). Otkriva prednosti interdisciplinarnog i cjeloživotnog obrazovanja, inovativne poglede na život i svijet, a kroz prikaz verbotonalne metode te života i djelovanja njezina utemeljitelja, akademika Petra Guberine, važnost dobre suradnje, ljepotu tolerancije i veličinu ljubavi.» dr. sc. Vesna Mildner, izv. prof.

«Monografija SUVAG prvi je takav prikaz brojnih cjelina koje dostojno predstavljaju utemeljitelja ove ustanove akademika Petra Guberinu, njegovu originalnu verbotonalnu metodu i SUVAG kao ustanovu svjetskog glasa. To je opsežna, uzorno opremljena knjiga u kojoj su dio teksta napisali istaknuti autori iz Hrvatske i inozemstva, a najveći dio knjige napisali su sami suvagovci.» prof. dr. sc. Boris Pegan

Ana Zorić, Katarina Pavičić Dokoza

Kako D postaje R

(Logopedski priručnik)

Alinea, Zagreb, 2007.

Kako d postaje r

«Vodič kroz splet vježbi za postizanje ispravnog izgovora glasa /r/ po verbotonalnoj metodi . Kako D postaje R – jedan je od prvih sveobuhvatnih i sistematiziranih priručnika u hrvatskoj, koji na iznimno stručan i praktičan način daje konkretne upute logopedima za korekciju izgovora glasa /r/.» prof. dr. sc. Draženka Blaži

Katarina Pavičić Dokoza, Darija Hercigonja Salamoni

Moje dijete muca – kako mu pomoći?

(Priručnik za roditelje)

pdf50Prikaz uvodnih stranica

Moje dijete muca - kako mu pomoći?Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, 2007.

Ovaj je priručnik namijenjen pedijatrima, ali i drugim stručnjacima koji rade s djecom predškolske dobi, a sadrži upute, sugestije i  opće informacije o tome što  mucanje jest, a što nije.

Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada stručnjaka Poliklinike SUVAG koji se bave mucanjem, na temelju najčešćih pitanja i nedoumica koje su postavljali roditelji i drugi stručnjaci koji se susreću s ovim poremećajem.

«…Priručnik je namijenjen roditeljima djece koja mucaju, a svjesni smo činjenice da terapija u mnogome ovisi o suradnji roditelja i logopeda i otome roditelji provode logopedske upute.» mr. sc. Ana Dembitz

Katarina Pavičić Dokoza, Darija Hercigonja Salamoni

Što je mucanje?

(Priručnik za pedijatre)

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, 2007.

pdf50Prikaz uvodnih stranica

Što je mucanje?

«… Osim za pedijatre, priručnik će biti od koristi drugim stručnjacima koji rade u sustavu zdravstva s djecom najmlađih dobnih skupina kao što su liječnici obiteljske medicine, psiholozi i medicinske sestre.

… Stoga sam miišljenja da ovaj priručnik ima javnozdravstveni značaj u području zaštite zdravlja djece najranije dobi.» prim. dr. sc. Milivoj Jovančević

Ljiljana Kondić, Timea Marušić Hren, Adinda Dulčić

Poticajni roditelji. Deset tema za bolji odnos s djetetom

Alinea, Zagreb, 2006.

Ana Zorić, Katarina Pavičić DokozaOvaj priručnik ponajprije je namijenjen roditeljima djece s komunikacijskim teškoćama koja se rehabilitiraju i osposobljavaju u Poliklinici SUVAG, a pozitivna iskustva i savjeti korisni su i svim drugim roditeljima i stručnjacima kao poticaj za razumijevanje i prevladavanje mogućih teškoća i vodič za aktivno sudjelovanje u odrastanju djeteta. Pomaže i djeci da osvijeste svoje stanje, ali da istodobno osnaže svoje sposobnosti kako bi se, unatoč teškoćama koje imaju, što uspješnije uključila u društvo kao njegovi ravnopravni i punovrijedni članovi.

Višnja Akrap-Kotevski

Radna bilježnica za rad s osobama s afazijom

Radna bilježnica za rad s osobama s afazijomFoMa, Zagreb, 2005.

«Sam naziv ove knjige je – Bilježnica – što znači da ne dobivamo još jednu teorijsku knjigu koja raspravlja o raznim uzrocima i mogućim klasifikacijama afazija, već joj je namjera na konkretan način uputiti kako se nositi s određenim govorno-jezičnim problemima, neovisno otome unutar kojeg se tipa afazije javljali. Dakle, nema namjeru poučavati i docirati, već pomoći svima onima koji se bave rehabilitacijom osoba s afazijom – u prvom redu logopedima, ali i onim članovima obitelji koji se trude podržavati svoje bližnje u prevladavanju govorno-jezičnih barijera.» dr. sc. Jelena Ivičević-Desnica

Višnja Akrap Kotevski, Ljiljana Kondić, Svjetlana Šupe

Smetnje komunikacije nakon moždanog udara

(Priručnik za obitelji koje skrbe o osobama s afazijom)

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb, 2005.
Ovaj priručnik je nastao kao rezultat višegodišnjeg rada s osobama koje su preboljele moždani udar ili neko drugo oštećenje mozga, a zbog posljedica bolesti bile su obuhvaćene govornom terapijom.
Želeći što bolje informirati njihovu obitelj i skrbnike, autorice nastoje odgovoriti na pitanja koja se odnose na uzroke i posljedice bolesti, ponašanje oboljelih, njihov oporavak, reagiranje na vanjske utjecaje, zatim na mogućnost rehabilitacije govora i motorike, te uključivanje u daljnji samostalan život.

Marija Paškvalin i suradnici

Umjetna pužnica – Verbotonalni pristup

Poliklinika SUVAG, Zagreb, 2005.

Adindaumjetna pužnica Dulčić, Mihovil Pansini, Sanja Vlahović, Darinka Dabić-Munk, Boris Klier, Ivanka Titl, Marija Ćelap, Dubravko Gerl, Jadranka Jambrović, Ivanka Jurjević, Sanja Jusufbegović, Ljiljana Kondić, Vesna Kramarić, Mirjana Kutleša, Renata Pansini, Vesna Pintar, Nađa Runjić, Zoran Sabljar, Branka Šindija, Marija Blanka Šmit, Miroslava Šoštarić-Peklar, Đurđica Vranić, Dunja Zlatarić, Behlul Brestovci, Branko Kekić

… »Umjetna pužnica kao razmjerno novo i vrlo sofisticirano slušno pomagalo otvorila je nove, donedavno neslućene, mogućnosti rehabilitacije slušanja slušno oštećenih osoba. Ona je potvrdila važnost kontinuiranog rada s pacijentima-korisnicima pomagala prije i nakon ugradnje. Također je pokazala koliko je nužno teorijsko znanje o anatomiji i fiziologiji sluha i slušanja, psihologiji, psiholingvistici, neurolingvistici, fonetici i mnogim drugim srodnim disciplinama da bi se svakom pacijentu moglo pomoći na optimalan način. O svemu tome Verbotonalna teorija profesora Petra Guberine govori već pedeset godina – u prvim danima do postavki se dolazilo više intuitivno i vizionarski, da bi ih kasnije nove tehnologije i metode istraživanja, prvenstveno u neuroznanosti, potvrdile čvrstim dokazima i primjerima iz prakse.» dr. sc. Vesna Mildner, izv. prof.

… »Knjiga “Umjetna pužnica: verbotonalni pristup” prvo je takvo djelo koje se pojavilo u Hrvatskoj. Knjiga je sa svih stajališta primjereno obrađena: od koncepcije do pristupačnosti teksta. Svakako će odigrati značajnu ulogu u proširenju spoznaja brojnih stručnjaka koji su na bilo koji način vezani za problematiku rješavanja gluhoće ugradnjom umjetnih pužnica i verbotonalnim pristupom rehabilitaciji.» prof. dr. sc. Boris Pegan

Ljubomir Borković

Neuro-psiho-lingvistička osnova slušanja, mišljenja i govora:  – temelji verbotonalne teorije

Neuro psiho-lingvistička osnova slušanja mišljenja i govoraHrvatska verbotonalna udruga, Zagreb, 2004.

“Već naslovom, knjiga Neuro-psiho-lingvistička osnova slušanja, mišljenja i govora, upućuje na njezin stupnjevit put od fizike, fiziologije, neuroznanosti i psihologije do fonetike i lingvistike, radi dostizanja pojma govora u njegovoj sveukupnosti. Prikazana je neuroanatomija kao materijalna osnova psihe, a ova kao neposredni izvor mišljenja i govora, kojima lingvistička znanost otkriva zakonitosti ustroja i ponašanja. Postavlja se korjenitije pitanje, odakle jezik, i kao odgovor na pitanje upućuje se čitatelja na Guberininu zamisao da priroda govori.” prof. dr. sc. Mihovil Pansini

“Obzirom da djela kaje daje tako iscrpan pregled verbotonalnih istraživanja fiziologije i patologije slušanja u nas nema, ova će knjiga biti od koristi i za znanstvenike s područja temeljnih znanstvenih istraživanja slušne funkcije, ali i za stručnjake s područja primijenjenih istraživanja fiziologije i patologije slušanja. Knjiga je namijenjena osobama koje se bave neuroanatomijom, neurofiziologijom i neuropatologijom slušanja i općenito središnjeg živčanog sustava, ali će privući i praktičare područja medicine, fonetike, defektologije, rehabilitacije i edukacije osoba oštećenih sluha i slušanja.” dr. sc. Nađa Runjić

Petar Guberina

Rétrospection

Urednik: Claude Roberge

Neuro psiho-lingvistička osnova slušanja mišljenja i govoraArTresor, Zagreb, 2003

U listopadu 2003. godine, u nakladi ArTresora, tiskana je na francuskom jeziku knjiga «Rétrospection» Petra Guberine u redakciji Claudea Robergea, profesora, direktora Verbotonalnog instituta na sveučilištu Kanto Gakuen, u Tatebayashiju u Japanu.
Na gotovo 600 stranica knjiga donosi 23 rada akademika profesora Petra Guberine i 5 radova koje je profesor Guberina ostvario u suradnji s drugim autorima (Carl Asp, Jugoslav Gospodnetić, Jarjoura Hardane, Mihovil Pansini, Marija Pozojević-Trivanović, Ksenija Ribarić, Mirjana Simić, Ivo Škarić, Branko Vuletić).
Objavljeni članci donose teorijske postavke te rezultate istraživanja i primjene polazišta verbotonalnog sistema putem verbotonalne metode, na području filozofije jezika i govora, gramatike, stilistike, dijagnostike, rehabilitacije slušanja i govora, učenja stranih jezika, sučeljavajući načela mnogih znanstvenih i umjetničkih disciplina: fonetike, lingvistike, psihologije, otorinolaringologije, neurologije, neuroznanosti, akustike, plesa, glazbe.

Timea Marušić Hren, Ljiljana Kondić

Iz tišine u zvuk

(priručnik za roditelje djece oštećena sluha)

Hrvatska verbotonalna udruga, Zagreb, 2003.

Iz tišine u zvukPriručnik je namijenjen roditeljima djece oštećena sluha, članovima njihove obitelji, njihovim prijateljima, udomiteljima, rehabilitatorima i svima koje ovo područje zanima. Nastala je na poticaj polaznika radionica u okviru projekta «Suportivno edukacijski rad s roditeljima i udomiteljima djece oštećena sluha i govora».

Renata Rade

Poticanje ranog govorno-jezičnog razvoja

Poticanje ranog govorno-jezičnog razvoja(namijenjeno roditeljima djece usporenog govorno-jezičnog razvoja)

FoMa, Zagreb, 2003.

«Kada roditelji posumnjaju na usporen govorno-jezični razvoj svoga djeteta, ovaj tekst će ih upoznati s mogućnostima i potrebama sveobuhvatnog poticanja njegova razvoja» (iz recenzije) Ivanka Krznar, prof.

Renata Rade

Malo dijete i prostor – igranje bez igračaka

Malo dijete i prostorFoMa, Zagreb, 2002.

Stručni priručnik koji na dvjestotinjak stranica izlaže razvoj djetetova snalaženja u prostoru te načine poticanja psihomotornog i jezično-govornog razvoja.
Temelji se na znanjima iz logopedije i 20-godišnjem praktičnom iskustvu autorice na području primjene verbotonalne metode i Labanove teorije pokreta. Namijenjen je logopedima, defektolozima, psiholozima i odgajateljima koji se bave djecom mlađe predškolske dobi ali je razumljiv i roditeljima male djece. Posebno je namijenjen roditeljima djece uredna sluha ali s teškoćama u jezično-govornom razvoju.

Adinda Dulčić, Ljiljana Kondić

Djeca oštećena sluha (Priručnik za roditelje i udomitelje), Alinea, Zagreb, 2002.

Djeca oštećena sluha

«Ovaj teorijsko-praktični priručnik značajna je i iznimno korisna novina na planu socijalizacije i integracije djece oštećena sluha.»
(Iz recenzije)

«… Budući da koncepcija odgojno–obrazovne integracije – za koju se zalažu autorice – zahtijeva suportivno-edukacijski rad s roditeljima i udomiteljima, prezentiran je takav način rada pri čemu se problematiziraju i emocionalni problemi i procesi kroz koje roditelji prolaze tijekom odrastanja, školovanja i rehabilitacije svoje djece. Pred roditelje se postavljaju zahtjevi da postanu aktivni sudionici rehabilitacijskog procesa, a suportivnim terapijsko-edukacijskim radom treba im dati podršku, pružiti sigurnost u razrješavanju pratećih poteškoća i postizanju boljih rehabilitacijskih rezultata njihove djece kao pretpostavke njihova uspješnog uključivanja u zajednicu.»
prim. dr. sc. med. Marija Čiček

Ivana Herljević, Ivana Posokhova

Govor, ritam, pokret, Ostvarenje, 2002.

Govor Ritam Pokret

«Pokret, igra, stih i ritam prirodni su elementi u razvoju govora svakog djeteta, a velika pomoć i stimulacija djeci s teškoćama u razvoju govora. Ova zbirka će sigurno razveseliti sve nas koji radimo na razvoju govora u djece i želimo da vježba bude veselje i zabava, a ne opterećenje.»
(iz recenzije) mr. sc. Mira Kihalić

Marija Blanka Šmit

Glazbom do govora, Naklada HAID, Zagreb, 2001.

Glazbom do govora

«Nenametljivo, dopadljivo i veselo, sve kroz igru, ples i pjesmu, djeci zasigurno blisko, a svrhovito s ciljem postizanja bolje artikulacije i pravilnog razvoja govora, svakao bi trebalo postati načinom pripreme djece i u redovnim predškolskim ustanovama, kako bi svladali govorne mehanizme u optimalnoj formi i tako na zadovoljavajući način ostvarili fonetsku stranu govora.»
(iz recenzije) mr. sc. Zrinka Šimunović

Slavica Bečaj-Debeljuh

Slikom do pojma i hrvatske riječi

Graphis, Zagreb, 1998.

Slikom do pojma i hrvatske riječiUdžbenik za hrvatski jezik, prirodu i društvo Slikom do pojma i hrvatske riječi (Radna knjiga I. i II. dio, te slovarica) ponajprije je namijenjen slušno oštećenim učenicima prvog razreda, ali i svoj ostaloj djeci za lakše svladavanje vještina početnog čitanja i pisanja. U njoj se na pristupačan način obrađuju jezični sadržaji tematski vezani za program prvog polugodišta u prvom razredu i primjereni psihofizičkim sposobnostima i interesima učenika, a svi objavljeni materijali provjereni su korištenjem u radu s učenicima i služe za praćenje lingvističke progresije.

Ivana Herljević

Progovori

Školska knjiga, Zagreb, 1996.

ProgovoriSlikovnice Progovori 1. i Progovori 2. s priručnikom (metodičkim uputama učitelju) rezultat su autoričina dugogodišnjeg iskustva u radu u zagrebačkom SUVAG-u na slušnom i govornom osposobljavanju djece s težim ili teškim oštećenjem sluha i djece s drugim smetnjama u razvoju govora. Taj se rad zasniva na težnji ka što prirodnijem razvoju spontanog govora, a program koji slikovnice nude temelji se na načelima verbotonalne metode prof. Guberine, globalno strukturalnom pristupu učenja jezika i nastojanju da se govor razvija putem doživljaja njegove zvučne komponente te razumijevanja situacije i reagiranja u njoj.