Služba za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 7.00 – 20.30 sati

Voditeljica Službe: Vlatka Utović, prof. logoped, spec. rane intervencije u eduk. reh.

Telefon: +385 (0)1 4629 624
Faks: +385 (0)1 – 46 55 166
E-pošta: vutovic@suvag.hr

Stručni djelatnici: logopedi, audiorehabilitatori, fizioterapeut

Literaturu – stručne knjige možete potražiti ovdje.

ON-LINE BROŠURE

Struktura pacijenata

predškolskiU programe rehabilitacije uključena su djeca predškolske dobi (0-7 godina):

 • djeca oštećena sluha
 • djeca s jezično-govornim poremećajima

Ako kod djeteta primijetite neki od sljedećih znakova:

 • kasnije progovara
 • govor se sporije razvija
 • govori manje od vršnjaka
 • koristi manji broj riječi
 • redoslijed riječi u rečenici je nepravilan
 • nazainteresirano je za učenje pjesmica, brojalica, slušanja priča, te crtanje
 • nezainteresirano je za okolinu i vršnjake
 • govor je okolini često nerazumljiv
 • otežano razumije upute i pitanja
 • teže usmjerava pažnju
 • teže pamti
 • nespretno je
 • ne čuje dobro,

Obratite nam se s povjerenjem.

Ako Ste zabrinuti za jezično-govorni i komunikacijski razvoj djeteta javite se nadležnom pedijatru ili liječniku obiteljske medicine za pregled u Poliklinici SUVAG.
Kako bi se odredili optimalni terapijski postupci dijete treba učiniti pregled logopeda, psihologa i otorinolaringologa uz mogućnost dodatnih pregleda i pretraga neuropedijatra, psihijatra i fizijatra. Nakon obrade slijedi preporuka dijagnostičkog tima (timska preporuka) o optimalnim terapijskim postupcima u odnosu na primarne razvojne teškoće djeteta.
Ako kod djeteta dominiraju jezično-govorni poremećaji ili oštećenje sluha određuje se program kompleksne rehabilitacije ili program ambulantne terapije.

Programi

 • Kompleksna rehabilitacija djece s oštećenjem sluha ili jezično-govornim poremećajem
  Potrebna dokumentacija:
  – medicinska dokumentacija
  – preporuka dijagnostičkog tima Poliklinike SUVAG
  – uputnica za slušnu i/ili govornu terapiju

  Kompleksni rehabilitacijski program svakodnevno obuhvaća logopedsku terapiju ili slušno-govornu rehabilitaciju u Službi za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi i odgojno-obrazovne i rehabilitacijske postupke u Dječjem vrtiću Poliklinike SUVAG.

 • Ambulantna rehabilitacija djece s oštećenjem sluha i/ili govora
  Potrebna dokumentacija:
  – medicinska dokumentacija
  – preporuka dijagnostičkog tima (timska konzultacija) ili stručnog tima Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG
  – uputnica za slušnu i/ili govornu terapiju

  Ambulantnu rehabilitaciju pohađaju djeca kao pripremu za uključivanje u kompleksni rehabilitacijski program Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG ili djeca kojima kompleksni rehabilitacijski program nije više indiciran a kod koje dominiraju oštećenje sluha i/ili jezično-govorni poremećaji. Ambulantna rehabilitacija se odvija u ciklusima koji se definiraju prema kliničkoj slici djeteta.

Dogovor za rehabilitaciju:
voditeljica Službe Vlatka Utović, prof. logoped, spec. rane intervencije u eduk. reh.
Telefon: +385 (0)1 4629 624
Faks: +385 (0)1 – 46 55 166
E-pošta: vutovic@suvag.hr