Logopedska služba za dijagnostiku i terapiju

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 7.00 – 20.00 sati

Naručivanje za logopedsku dijagnostiku za pacijente starije od 3 godine

Načini i uvjeti naručivanja objavljeni su na stranici Naručivanje.

 

Voditeljica Službe: Josipa Renata Škarica, prof. logoped
Telefon: + 385 (0)1 4629 769
E-pošta: rskarica@suvag.hr

Stručni tim: logopedi, psiholog

Literatura – stručne knjige iz područja logopedije možete potražiti ovdje.

ON-LINE BROŠURE

Logopedska dijagnostika
Dijagnosticiraju se pacijenti svih dobnih skupina s jezično-govorno-glasovnim teškoćama: smetnjama izgovora, poremećajima ritma i tempa govora, jezičnim smetnjama, poremećajima čitanja, pisanja i računanja, poremećajima glasa, komunikacijskim poremećajima.

individualni radLogopedska terapija

Terapijskim postupcima ispravljaju se govorne smetnje, izaziva ili ubrzava razvoj govora, pomaže u prevladavanju jezičnih teškoća te uklanjaju problemi fonacije.

Programi:

 • Terapiju smetnji izgovora
  • dislalija (Dyslalia)
 • Terapije različitih poremećaja ritma i tempa govora
  • mucanje (Balbuties)
  • brzopletost (Batharismus)
 • Terapije jezičnih smetnji – nerazvijen govor
  • disfazija (Dysphasia)
  • afazija (Aphasia)
 • Vježbe čitanja, pisanja i računanja
  • disleksija (Dyslexia)
  • disgrafija(Dysgraphia)
  • diskalkulija(Dyscalculia)
 • Terapije poremećaja glasa
  • disfonija (Dysphonia)
  • afonija (Aphonia)
  • rinofonija (Rhinophonia)
  • učenje ezofagealnog govora
 • Terapiju govora kod rascjepa nepca
  • nazalni govor (Rhinolalia aperta)

Ovisno o specifičnosti smetnje i dodatnim potrebama uz logopedski tretman provodi se i psihoterapija.
Psihoterapiju-play terapiju (terapiju igrom) provodi psiholog Službe za govorne poremećaje – Logopedije, a po potrebi se ostvaruje timska suradnja s psihijatrom Odsjeka dijagnostike.

Logopedska terapija osim u Poliklinici SUVAG, na adresi Kneza Ljudevite Posavskog 10, provodi se na dislociranim prostorima na području grada Zagreba.

Potrebna je uputnica odabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite (u protivnom troškove snosi korisnik).