Naručivanje

Naručivanje je moguće putem: 

 1. e-Naručivanja kod izabranog liječnika primarne zaštite
 2. web-obrascem
 3. e-mail poštom
 4. telefonom
 5. osobnim dolaskom na prijemni šalter u zgradi Dijagnostike Poliklinike SUVAG

Dodatne upute o svakom od ponuđenih načina naručivanja vidjet ćete odabirom na željeni pregled/pretragu!

Molimo Vas da se naručujete samo na jedan od ponuđenih načina.


Pregledi i pretrage:

Logopedska dijagnostika za pacijente starije od 3 godine

0d 01.06.2023. g. počinje e-naručivanje na logopedsku      dijagnostiku za termine od 03.07.2023.g.  Za e-naručivanje potrebno je obratiti se izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite. Za sve dodatne informacije pratite objave na web stranici Poliklinike SUVAG. Naručivanje e-mailom nije moguće. Molimo vas da se za logopedski pregled naručite na gore      navedeni način. Za ev. dodatne informacije  možete zvati na tel.      0914110374 ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 11 do 14 h.

EEG snimanje – DJECA do 7 god.

EEG sa cerebralnom kartografijom – ODRASLI i DJECA od 7 god.

VEP (evocirani vidni potencijali) – ODRASLI I DJECA od 7 god.

Logopedska dijagnostika za pacijente do 3 godine

Nove narudžbe za logopedsku dijagnostiku za pacijente do navršene 3 godine otvaraju se 17.7.2023. Načini i uvjeti naručivanja bit će neposredno prije početka narudžbe objavljeni na web stranici Poliklinike SUVAG. Upiti poslani u periodu do 17.7.2023.g. na adresu centar-rr@suvag.hr neće se uzimati u obzir.

Pretrage : ABR, BERA, ASSR, VEMP, OAE


Specijalistički pregled (neurološki, neuropedijatrijski, fizijatrijski, psihijatrijski, otorinolaringološki, audiološki, fonijatrijski) naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr

Specijalističke pretrage – Audiometrije (tonska, govorne i verbotonalna), funkcionalne pretrage slušanja (OSP), Videonistagmografija, stabilometrija naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr

Psihološka dijagnostika naručivanje putem tel.: 01/4629-629 ili putem e-maila: narucivanje@suvag.hr