Video studio

U video studiju obavlja se snimanje i montaža dokumentacijskog materijala kojim se prati rehabilitacija slušno i govorno oštećene djece. Materijal se koristi za evaluaciju i predstavljanje rezultata rada po verbotonalnoj metodi, za obrazovanje djelatnika Poliklinike SUVAG, za educiranje roditelja slušno i govorno oštećene djece te za sudjelovanja na znanstvenim skupovima.