Centar za umjetnu pužnicu i ranu rehabilitaciju djece s oštećenjem sluha


Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 7.00 – 20.00 sati

sindijaVoditeljica centra: Marijana Tuta Dujmović, prof.
Tel: +385 (0)1 – 46 29 766
Faks: +385 (0)1 – 46 55 166
E-mail: mtuta@suvag.hr

Obavijesti i prijave na:
Telefon: +385 (0)1 – 46 29 766
Faks: +385 (0)1 – 46 55 166

 

 

cochlear implant

Centar za umjetnu pužnicu osnovan je 1996.godine.Centar djeluje unutar Odjela za medicinsku dijagnostiku i rehabilitaciju Poliklinike SUVAG, a suradnjom je usko vezan s Klinikom za ORL i kirurgiju glave i vrata KB “Sestre milosrdnice”, Zagreb, Vinogradska 29.

Centar za umjetnu pužnicu omogućuje da se na jednom mjestu:

  • saznaju sve potrebne informacije
  • obavi prijeoperacijska dijagnostika i procjena kandidata
  • poslijeoperacijsko praćenje i rehabilitacija
  • prilagodbe procesora govora

Troškove prijeoperacijske obrade, reahbilitacije i prilagodbi procesora govora za osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje snosi zavod.

ON-LINE BROŠURE