Odjel za istraživanje i razvoj

Odjel za istraživanje i razvoj, u različitim organizacijskim oblicima, djeluje od samih početaka ustanove (1961.). Nastao je kao rezultat opredjeljenja za primjenu verbotonalne metode u rehabilitaciji osoba oštećena sluha i govora, a svoj razvoj temelji na znanstvenim istraživanjima i trajnom usavršavanju stručnjaka. U skladu s djelatnošću i organizacijskom strukturom ustanove, poslovi koji se provode na ovom Odjelu u izravnoj su funkciji temeljne djelatnosti (dijagnostike, rehabilitacije, edukacije i integracije osoba oštećena sluha i govora). U istraživačkim i nastavnim programima sudjeluju stručnjaci cijele ustanove, a cjelokupna se djelatnost ostvaruje u izravnoj suradnji s drugim organizacijskim jedinicama.