Znanstvenoistraživački rad

Znanstvenoistraživački rad važan je i trajan oblik djelatnosti Poliklinike SUVAG, budući da je ona nastala i razvija se upravo na temelju znanstvenih istraživanja. Razvoj SUVAG-a neposredno je i uzajamno povezan s razvojem verbotonalne teorije i njezine primjene. Znanstvenoistraživačka djelatnost polazište je i stalni parametar evaluacije i razvoja teorije i prakse u pristupu problematici vezanoj uz govornu komunikaciju uopće i patologiju slušanja i govora posebno. U proteklom je razdoblju ostvaren značajan broj nacionalnih i međunarodnih istraživanja koja su se odnosila na trijažu, dijagnostiku, rehabilitaciju i edukaciju slušno i govorno oštećenih osoba te na programe vezane uz usvajanje govora i učenje jezika.

Projekti:

  • Stuey – EU projekt u okviru natječaja EIT Health RIS Innovation Call 2021 (2021.)
  • Neo-PRISM-C: NEurodevelopmental Optimal-Predictors, Risk factors, and Intervention from a Systems approach to Maladjustment in Children (2018.-2022.)
  • COST projekt: CA 16234 Europska kraniofacijalna inicijativa za jednakost u skrbi, 2017. – 2021.
  • COST projekt: IS 1406 Povećanje djetetovih vještina govornog jezika u Europi i šire – suradnja usmjerena prema intervencijama za djecu s teškoćama učenja u njihovom prvom jeziku, 2015. – 2019.
  • Funkcionalni verbotonalni dijagnostički program za djecu oštećena sluha i govora (207-0000000-2293), 2007.-10., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
  • Verbotonalna metoda i umjetna pužnica: program dijagnostike i rehabilitacije (207002) , 2002.-06. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
  • Moždana kartografija u djece sa smetnjama u slušanju i govoru, 2003., 2004., 2005. Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb Unidea UniCredit Foundation, Milano, Italija – posredstvom Zagrebačke banke (80.000 € – donacija za uređaj)
  • Utjecaj umjetne pužnice i rada s roditeljima na uspjeh rehabilitacije djece oštećena sluha , 2002.-03. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži RH,
  • Polisenzorika slušanja: oštećenje sluha i govorna komunikacija slušno oštećenih osoba (207001) , 1997.- 2002. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
  • Prezbiakuzija: rehabilitacija i adaptacija telefona (3?01- 396), 1991-96. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
  • Izrada programa funkcionalne dijagnostike i rehabilitacije osoba s prezbiakuzijom (207027), 1998.-2001. – poticajni projekt znanstv. novaka Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
  • The Program of complex functional rehabilitation according to the verbotonal method (Rehabilitation of the speech and other accompanying functions with aphasia and other central disfunctions caused by the impairements of the central nervous system), 1995.-2000. CCFD Paris, France
  • Rehabilitation of Hearing and Speech and Other Forms of Care for Children from Bosnia and Herzegovina with Hearing and/or Speech Impairments, 1992.-99. EU. – posredstvom: Enf. Réfug. du monde, Montreull, France ; France libertés Fondat. Danielle Mitterrand, Paris, France; Caritas Suisse, Luzern, Suisse.
  • The optimization of speech transmission by telephone channel for the hearing impaired persons, 1990-98. COST 219, Brusseles, Belgium, EU
  • Prevention and early detection of hearing impairment (No. JF 865), 1989-92. US Dep. of Ed., National Inst. of Handic. Research, Washington D.C. 20201, USA
  • The Effect of the Spacioceptive Stimuli on the Intelligibility (No. p.p. 442 FY 84), 1983-86. US Dep. of Health, Ed. and Welfare, Washington D.C. 20201 U.S.A.
  • Evaluation od the Verbotonal System as a Rehabilitation Technique (No. SRS 19?P?58441?F01), 1972-78. US Dep. of Health, Ed. and Welfare, Washington D.C. 20201 U.S.A.
  • Study of sensitivity of the blind for rhythm and intonation when learning foreign languages (No. SRS?YUGO?20?68(90)), 1968 ? 69. US Dep.of Health, Ed. and Welfare, Washington D.C. 20201, U.S.A.
  • Case Studies in the use of Restricted Bands of Frequencies in the Auditory Rehabilitation of the Deaf (No. OUR?Yugo?2?63) 1962-67. US Dep. of Health, Ed. and Welfare, Washington D.C. 20201 U.S.A.

PROTOKOL ZA PROVOĐENJE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA u Poliklinici SUVAG

Etičko povjerenstvo Poliklinike SUVAG

U okviru Poliklinike SUVAG djeluje Etičko povjerenstvo kao tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti na načelima medicinske etike i deontologije.
Etičko povjerenstvo djeluje u sljedećem sastavu:

 • doc. dr. sc. Boška Munivrana Dervišbegović – predsjednik
 • Martina Blauensteiner, dipl. iur. – zamjenik predsjednika
 • dr. sc. Nađa Runjić – član
 • dr. sc. Maja Kelić – zamjenik člana
 • prof. dr. sc. Josip Burušić – član
 • Marijana Tuta Dujmović, prof. – zamjenik člana
 • prim. mr. sc. Gorazd Poje – član
 • dr. sc. Mihael Ries – zamjenik člana
 • mr. sc. Silvana Bilonić Milošević – član
 • prof. dr. sc. Damir Horga – zamjenik člana

Prijava Etičkom povjerenstvu

Prijava Etičkom povjerenstvu dostavlja se putem urudžbenog zapisnika koji se vodi u Uredu ravnatelja Poliklinike SUVAG – u papirnatom obliku na adresu: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10 000 Zagreb, osobno ili poštom i/ili u elektroničkom obliku (u PDF formatu) na e-adresu: zagreb@suvag.hr.

Prijava Etičkom povjerenstvu sadrži:

 • popunjen zahtjev (zamolba Etičkom povjerenstvu) s nazivom i planom istraživanja (navesti trajanje istraživanja), mjestom istraživanja, vrstom istraživanja (seminarski/diplomski/stručni rad/doktorska disertacija/poslijediplomski specijalistički rad/istraživački projekt/ostalo), ciljem/svrhom istraživanja, hipotezama/istraživačkim pitanjima, podatcima o sudionicima istraživanja (opis uzorka i postupka uključivanja u istraživanje), metodologijom i materijalima istraživanja, očekivanim znanstvenim doprinosom predloženog istraživanja (opća i posebna korist od istraživanja), informiranim pristankom s jasno naznačenim informacijama o istraživanju kojeg potpisuje sudionik i roditelj/skrbnik/zakonski zastupnik prije početka uključenja u istraživanje (priložiti obrazac suglasnosti za sudjelovanje maloljetne, odnosno odrasle osobe), pisanim informacije za sudionike istraživanja, mogućim koristima za sudionike istraživanja, kao i postojanjem mogućih rizika od istraživanja, izjavom o poštivanju etičkih načela koja se odnose na sudionike istraživanja (potpisanu od strane istraživača i mentora – ukoliko postoji), izjavom o tome da se podatci neće koristiti u druge svrhe (potpisana od strane istraživača i mentora – ukoliko postoji), izjavom o anonimnosti i povjerljivosti podataka (potpisana od strane istraživača i mentora – ukoliko postoji), povratnim informacijama za sudionike istraživanja, financijskim podatcima vezani uz istraživanje i druga pitanja od značenja za projekt/istraživanje, nazivom projekta (ako je istraživanje u sklopu određenog projekta – ukoliko je tema dio projekta, treba staviti naziv i broj projekta, ime i prezime glavnog istraživača, instituciju na kojoj se projekt provodi, te eventualnu prethodnu suglasnost Etičkog povjerenstva o navedenom projektu), izjavom o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka dostavljenih Etičkom povjerenstvu (potpisanu od strane istraživača i mentora – ukoliko postoji), preslikom odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje (ukoliko se radi o istraživanju u okviru školske ustanove), preslikom prijave doktorske disertacije (ukoliko se radi o istraživanju u okviru doktorske disertacije), preslikom prijave poslijediplomskog specijalističkog rada (ukoliko se radi o istraživanju u okviru poslijediplomskog specijalističkog rada).

Na temelju zahtjeva (zamolbe) s prilozima Etičko povjerenstvo daje suglasnost za provođenje istraživanja koje je u skladu s etičkim načelima.