O nama

 
Poliklinika SUVAG je zdravstvena ustanova u kojoj se provodi specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji. U medicinskoj dijagnostici i rehabilitaciji osoba oštećena sluha i govora (oštećenja sluha, nerazvijen ili nedovoljno razvijen govor, poremećaji glasa i govora) primjenjuju se teorijske postavke, metodski postupci i elektroakustička oprema verbotonalne metode. Uz medicinsku dijagnostiku i rehabilitaciju osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji (oštećenja sluha i/ili govora), provodi se odgoj i obrazovanje djece oštećena sluha i/ili govora, znanstvenoistraživačka djelatnost i verbotonalna edukacija stručnjaka u zemlji i inozemstvu, podučavaju strani jezici po audio-vizualnoj globalno-strukturalnoj metodi (primjena verbotonalnog sistema) i druge prateće djelatnosti.

haloNa jedinstvenim temeljnim principima razrađen je niz dijagnostičkih i rehabilitacijskih programa, primjerenih vrsti i broju oštećenja te dobi pacijenta.

Programima dijagnostike i rehabilitacije obuhvaćeno je dnevno oko 1000 osoba s teškoćama u slušanju i govoru te s drugim pratećim i uključivim oštećenjima, posebno neurološkim. Više od 80% pacijenata su djeca oštećena sluha i, posljedično, govora te djeca s teškoćama u razvoju govora i govornim poremećajima različitih etiologija.