Poziv na predavanje

Cijenjene kolegice i kolege, pozivamo Vas na predavanje koje će se održati u srijedu, 27. svibnja 2015. godine u Poliklinici SUVAG Zagreb, u 13. 00 sati. Predavač je dr. sc. Ana Gregl, prof. psiholog, a tema:

POREMEĆAJI PONAŠANJA KOD DJECE S GOVORNO-JEZIČNIM POTEŠKOĆAMA U PREDŠKOLSKOJ DOBI I EMOCIONALNA KOMPETENCIJA NJIHOVIH MAJKI

Poziv na predavanje - PDF