SAVE THE DATE! edukacija

U četvrtak, 13. listopada 2022. godine u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG dr. sc. Youri Maryn, logoped zaposlen na Europskom institutu za ORL i predavač na nekoliko belgijskih sveučilišta, održati će jednodnevnu edukaciju pod nazivom Clinical assessment of acoustic voice signals. Edukacija je primarno namijenjena stručnjacima koji se … Cijeli tekst / Continue reading

Dani Poliklinike SUVAG

Povodom obilježavanja Dana Poliklinike SUVAG i Dana Petra Guberine, dana 20. i 21. svibnja 2019. godine održat će se predavanja u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.    

Predstavljen program Biopsihosocijalni pristup djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom kroz Model SUVAG-a

Poliklinika SUVAG i Sveučilište u Rijeci – Fakultet zdravstvenih studija održali su 23. listopada 2017. u gradskoj vijećnici grada Rijeke prezentaciju programa cjeloživotnog učenja: Biospihosocijalni pristup djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom kroz Model SUVAG-a. Program je namijenjen svima koji u svom radu dolaze u doticaj s djecom s … Cijeli tekst / Continue reading

Poziv na predavanje

Cijenjene kolegice i kolege, pozivamo Vas na predavanje koje će se održati u srijedu, 27. svibnja 2015. godine u Poliklinici SUVAG Zagreb, u 13. 00 sati. Predavač je dr. sc. Ana Gregl, prof. psiholog, a tema: POREMEĆAJI PONAŠANJA KOD DJECE S GOVORNO-JEZIČNIM POTEŠKOĆAMA U PREDŠKOLSKOJ DOBI I EMOCIONALNA KOMPETENCIJA NJIHOVIH … Cijeli tekst / Continue reading

Poziv na predavanje

Cijenjene kolegice i kolege, pozivamo Vas na predavanje koji će se održat u četvrtak, 9. travnja 2015. godine u Poliklinici SUVAG Zagreb, u 13. 00 sati. Predavač je dr. sc. Ivana Aras, dr. med. spec. ORL, fonijatar, a tema: KVALITETA ŽIVOTA RODITELJA DJECE SA SMETNJAMA SLUHA I GOVORA

Poziv na predavanje

Cijenjene kolegice i kolege, pozivamo Vas na predavanje koji će se održat u utorak, 24. veljače 2015. godine u Poliklinici SUVAG Zagreb, u 13. 00 sati. Predavač je dr. sc. Sanja Vlahović, dr. med. spec. ORL,  a tema: VRIJEDNOSTI NEURALNE  POVRATNE TELEMETRIJE I PSIHOAKUSTIČKIH PARAMETARA KOD DJECE S UMJETNOM PUŽNICOM … Cijeli tekst / Continue reading

Stručno usavšavanje – Predavanja

Cijenjene kolegice i kolege,   Sukladno Planu stručnog usavršavanja za 2014. godinu, u Poliklinici SUVAG održat će se sljedeća predavanja:   22. siječnjamr. sc. Silvana Bilonić Milošević Razlike između djece s neurološkim odstupanjima i djece bez neuroloških odstupanja na zadacima jezičnog znanja   12. veljačedr. sc Boška Munivrana Kognitivni slušni … Cijeli tekst / Continue reading

Neurofiziološki mehanizmi razvojnog mucanja

Cijenjene kolegice i kolege, pozivamo Vas na predavanje u organizaciji Poliklinike SUVAG i Sekcije logopeda u zdravstvu Hrvatskog logopedskog društva koje će se održati u četvrtak, 4. travnja 2013. u Poliklinici SUVAG Zagreb, u 16:00 (predavaonica nove zgrade II kat). Tema: NEUROFIZIOLOŠKI MEHANIZMI RAZVOJNOG MUCANJA Testiranje motoričkih područja kore mozga za … Cijeli tekst / Continue reading