Odluka o poništenju u postupku nabave – Adaptacija poslovnog prostora

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 07. travnja 2023. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU

U postupku nabave

Adaptacija poslovnog prostora na odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG- izgradnja sobe za prvostupnicu sestrinstva

evidencijski broj nabave JN 12-23, procijenjene vrijednosti nabave 20.200,00 € bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, iz razloga što nije zaprimljena niti jedna ponuda u roku za dostavu.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.


Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je pdf50.png