Odluka o odabiru u postupku nabave – SOBOSLIKARSKI RADOVI

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 07. travnja 2023. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave Soboslikarski radovi na odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije poliklinike suvag

evidencijski broj nabave JN 9-23, procijenjene vrijednosti nabave 41.400,00 € bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, odabire se ponuda ponuditelja Kapitel d.o.o, za građenje i usluge, Ulica grada Chicaga 27, Zagreb, čija je ukupna cijena 33.250,00 €. 

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.


Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je pdf50.png