Odluka o poništenju postupka nabave – uredski potrošni materijal

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.05.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 22. veljače 2023. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU

U postupku nabave

UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL

evidencijski broj nabave JN 2-23, procijenjene vrijednosti nabave 10.000,00 € bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, zbog nemogućnosti osiguranja dodatnih financijskih sredstava temeljem čl. 298. stavka 1. točke 9. ZJN, odbijaju se ponude ponuditelja.

Makromikro grupa d.o.o., Vukomerička ul. 6, Velika Gorica, čija je cijena bez PDV-a 13.070,09 €, odnosno s PDV-om 16.337,61 €.

Narodne novine d.d., Savski gaj XIII. put 6, Zagreb, čija je cijena bez PDV-a 14.046,69 €, odnosno s PDV-om 17.558,36 €.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.

Ravnateljica

izv.prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza