Obavijest o terminima za logopedsku dijagnostiku

Poštovani korisnici,

Termini za logopedsku dijagnostiku za pacijente starije od 3 godine predviđeni za naručivanje na prijemnom šalteru Poliklinike SUVAG,  putem telefona ili putem e – maila  popunjeni su do kraja lipnja 2022. g.

No, termini predviđeni za e-naručivanje tijekom svibnja i lipnja su još slobodni te je na njih naručivanje moguće kod nadležnih pedijatara/ obiteljskih liječnika.

Nove narudžbe za logopedsku dijagnostiku na prijemnom šalteru, putem telefona ili putem e-maila  otvaraju se od 1.06.2022. g.