Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijem u radni odnos

(objava u Narodnim novinama broj 18/2024, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama Poliklinike SUVAG dana 14. 02. 2024. godine)

Poliklinika SUVAG obavještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj za poslove radnog mjesta Logoped, jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, da je nakon provedenog natječaja izabrana:

Tatjana Žnidarec, mag. logoped

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Poliklinici SUVAG.

U Zagrebu, 07.03.2024. godine