OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

(objava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 03. 03. 2023. godine)

Poliklinika SUVAG obavještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj za poslove radnog mjesta Kontrolor/ka – jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, da je nakon provedenog natječaja izabrana:

Ljiljana Drobnjak, mag. oec.

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Poliklinici SUVAG.

U Zagrebu, 20.03.2023. godine