Naručivanje za EEG u budnosti sa cerebralnom kartografijom – ODRASLI

Služba za medicinsku dijagnostiku i funkcionalnu terapiju slušanja – Neurološka ordinacija

Naručivanje za EEG u budnosti sa cerebralnom kartografijom – ODRASLI

  • Uz prethodno poslanu uputnicu u e – sustav od nadležnog liječnika opće/obiteljske medicine – (uputnica A3, šifra djelatnosti 2060000, neurologija)

na e-mail: neuro@suvag.hr   –  (navesti ime i prezime, MBO – matični broj osiguranika s zdravstvene iskaznice, te kontakt broj)
telefon: +385-1-4629 633

Prilikom naručivanja na dijagnostičke preglede i pretrage obavezno je dostaviti Povijest bolesti putem emaila.

Molimo Vas da se naručujete samo na jedan od ponuđenih načina.