Posjet veleposlanika Japana

Izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj, Nj. E. gospodin Keiji Ide posjetio je dana 23. veljače 2016. godine Polikliniku SUVAG kako bi se neposredno upoznao s njenim radom, dostignućima, raširenošću i perspektivama verbotonalne teorije i prakse a ujednom i primjenom ove metode u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora te učenju stranih jezika.

Povod za posjet bilo je priznanje koje je uručio dana 27. studenoga 2015. godine ministar vanjskih poslova Japana zaposlenici Škole stranih jezika Poliklinike SUVAG gospođi profesor Reiko Omura Elezović za promoviranje japanskog jezika i kulture u Republici Hrvatskoj, kao i opetovanih prestižnih nagrada za haiku poeziju koje već niz godina dobivaju učenici Osnovne škole Poliklinike SUVAG u Hrvatskoj i inozemstvu.

Posjetom Nj. E. gospodina Idea nastavlja se uspješna suradnja koju je započeo još ranih šezdesetih godina prošloga stoljeća profesor Claude Roberge, lingvista i znanstvenik kanadskog podrijetla. Naime, profesor Roberge susreo se s verbotonalnim sistemom u Italiji, tražeći metodu učenja francuskog jezika kao stranog jezika za studente na Sveučilištu Sophia u Tokiju. Susret u Besançonu godine 1962. na ljetnom seminaru za profesore francuskog jezika s fonetičarima iz Zagreba i odmah zatim s profesorom Guberinom u Italiji pobudio je u njemu zanimanje za verbotonalni sistem i želju da ga upozna u svim područjima njegove primjene. Radi toga je posjetio SUVAG u Zagrebu u kojem je proveo godinu dana. Oduševljen rezultatima, nabavio je za Sveučilište u Tokiju aparat SUVAG lingua i pozvao profesora Guberinu da predstavi metodu japanskim profesorima i stručnoj javnosti.

Profesor Roberge isprva je organizirao nastavu francuskog jezika primjenom metodologije SGAV, a zatim je osnovao Centar za rehabilitaciju djece sa slušnim oštećenjima u Sveučilištu Sophia. 1998. godine osnovao je Verbotonalni istraživački institut u Kanto Gakuen-u koji je bio referentno središte verbotonalne metode za Japan i susjedne zemlje (Kinu, Tajvan, Koreju). Na sjeveroistoku Tokija osnovao je Japansku verbotonalnu udrugu.

Vjerujemo da će ovaj posjet Nj. E. gospodina Keijia Idea otvoriti novo poglavlje u odnosima između japanskih stručnjaka i stručnjaka Poliklinike SUVAG.

keiji