Edukacija na temu VERBOTONALNI PRISTUP EDUKACIJI DJECE OŠTEĆENA SLUHA I/ILI GOVORA

U vremenskom periodu od 26. svibnja do 30. svibnja 2014. održana je edukacija za nastavnike Industrijsko – obrtničke škole iz Slatine.

Edukaciji na temu VERBOTONALNI PRISTUP EDUKACIJI DJECE OŠTEĆENA SLUHA I/ILI GOVORA prisustvovao je 21 djelatnik navedene škole.

Svaki polaznik dobio je dva priručnika i sažetke predavanja. Priručnici su:

  • Dulčić, A., Pavičić Dokoza, K., Bakota, K., Čilić Burušić, L. 2012. Verbotonalni pristup djeci s teškoćama sluha, slušanja i govora. Artrezor. Zagreb.
  • Dulčić, A., Pavičić Dokoza, K., Bakota, K., Čilić Burušić, L., Šimunović, Z., Košćec G. 2013. Od teškoća do kaledioskopa mogućnosti. ArTresor naklada. Zagreb.

Edukacija je trajala 50 sati – 30 sati predavanja i 18 sati vježbi.

Nakon završene edukacije polaznici su polagali ispit znanja na kojemu su svi prošli i pokazali zavidnu razinu znanja.

  

 Djelatnici Slatine na edukaciji