Dvokanalni digitalni dilej s filtrima za simultanu vremensku i spektralnu modifikaciju slušne povratne sprege u logopedskoj terapiji, s pripadnim priborom – poziv na dostavu ponuda

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako je objavljen poziv na dostavu ponuda za predmet nabave DVOKANALNI DIGITALNI DILEJ S FILTRIMA ZA SIMULTANU VREMENSKU I SPEKTRALNU MODIFIKACIJU SLUŠNE POVRATNE SPREGE U LOGOPEDSKOJ TERAPIJI, S PRIPADNIM PRIBOROM. Popratna dokumentacija za dostavu ponuda u nastavku.