VERBOTONALNI SEMINAR – verificirani program, veljača-travanj 2023. i rujan 2023.

Verificirani programi

Program usavršavanja u trajanju od 160 sati izvodi se kroz teorijski i praktični oblik rada. Teorijski dio programa u trajanju od 80 do 100 sati, a praktični u trajanju od 60-80 sati, izvode se ovisno o modulu.

Polaznik je središnji čimbenik obrazovanja prema čijem se primarnom obrazovanju i zvanju, te daljnjem usmjerenju za obavljanje konkretnih poslova oblikuje provedba nastavnog plana i programa. Stoga je cjelokupna edukacija podijeljena u dva stupnja/modula.

Uvjet za pohađanje drugog stupnja je završen prvi stupanj ili znanje (pismeno provjereno) tog stupnja.

Sukladno nastavnom planu i programu usavršavanja stručnjaka/inje za rad s osobama oštećena sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode verbotonalni seminar se održava u dva dijela:

1.Verbotonalna rehabilitacija osoba oštećena sluha   Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 5 polaznika) – 1000 €60 sati predavanja60 sati vježbiUkupno: 120 sati
2.Verbotonalna rehabilitacija osoba s govorno-jezičnim teškoćama   Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 5 polaznika – 1000 €70 sati predavanja50 sati vježbiUkupno: 120 sati
3.Verbotonalni pristup odgoju i obrazovanju djece oštećena sluha i/ili govora   Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 5 polaznika) – 1000 €70 sati predavanja50 sati vježbiUkupno: 120 sati
4.Verbotonalni specifični pristupi – fonetski ritmovi   Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 5 polaznika) – 1000 €50 sati predavanja70 sati vježbiUkupno: 120 sati

1. stupanj: Osnove teorije verbotonalnog sistema

  • 40 sati (30 sati predavanja, 10 sati vježbi)
  • Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 10 polaznika): 300 €
  • Vrijeme održavanja: 11. – 15. rujna 2023.
  • Prijave su otvorene od 5.5. do 20.8.2023. na web stranici SUVAG-a.

2. stupanj: prema izabranom modulu

120 sati (broj predavanja i vježbi ovisno o modulu):

  • 120 sati (broj predavanja i vježbi ovisno o modulu)
  • Vrijeme održavanja: 2.10 – 9. 11. 2023.
  • Prijave su otvorene od 15.5.2023. do 10.9.2023. na web stranici SUVAG-a.

Prijave su isključivo on-line.

Kandidatima koji su nezaposleni odobrava se popust od 15%.
Kotizacija se plaća u cijelosti prije početka seminara u kn po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
Ako grupa ima manje od predviđenog broja polaznika cijena se razmjerno uvećava.

Završnom ispitu za postizanje izabranog stupnja polaznik pristupa nakon završenog obrazovnog razdoblja (160 sati).

Nakon položenog ispita dobiva uvjerenje o postignutom stupnju usavršavanja za poslove stručnjaka/inje za rad s osobama oštećena sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode.

Uvjerenje je javno priznata isprava, a postignuti stupanj se upisuje u radnu knjižicu.

Verificirani program verbotonalnog seminara možete pogledati ovdje.

Uvjeti za upis

U program usavršavanja se može upisati osoba koja ima visoku stručnu spremu: završen odgovarajući diplomski studij: Medicinski, Filozofski, Edukacijsko-rehabilitacijski, Učiteljski, Prirodoslovno matematički, Kineziološki fakultet, Glazbenu akademiju ili Akademiju likovnih umjetnosti.

Prilikom upisa polaznik je dužan priložiti kopiju diplome o završenom diplomskom studiju.

Poliklinika SUVAG – Zagrebp
Kneza Ljudevita Posavskog 10, p.p. 617
10 000 ZAGREB
Tel: +385 (0)1 46 29 603
Fax: +385 (0)1 46 55 166
e-mail: zagreb@suvag.hr