Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Poliklinika SUVAG nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Poliklinike SUVAG koje se nalazi na adresi https://www.suvag.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.suvag.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Neke slike nemaju pridružen odgovrajući opis.

Pojedine .pdf datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis

Pojedine poveznice nemaju odgovarajući opis.

Podizanje razine pristupačnosti

Poliklinika SUVAG radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti uzimajući u obzir nerazmjerno opterećenje u smislu članka 8 Zakona.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 17. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Poliklinike SUVAG.

Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. Poliklinika SUVAG će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Polikliniku SUVAG.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Poliklinike SUVAG korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@suvag.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.