On-line prijava – IX međunarodni simpozij verbotonalnog sistema – Pasivni sudionik