Odluka o odabiru u postupku nabave – Sistematski pregledi zaposlenika

    

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 28. lipnja 2023. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave SISTEMATSKI PREGLEDI ZAPOSLENIKA

evidencijski broj nabave JN 10-23, procijenjene vrijednosti nabave 13.800 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, odabire se ponuda ponuditelja Ustanova za zdravstvenu skrb Findri – Guštek, Ninska 5a/I, 10 360 Sesvete, čija je ukupna cijena 11.484,00 EUR.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.