Odluka o odabiru u postupku nabave – Razni prehrambeni proizvodi

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 29. lipnja 2023. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

evidencijski broj nabave JN 3-23, procijenjene vrijednosti nabave 14.000 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, odabire se ponuda ponuditelja Mlinar pekarska industrija d.o.o., Radnička cesta 228 C, 10 000 Zagreb, čija je ukupna cijena 15.005,19 EUR bez PDV-a. Poliklinika SUVAG će imati osigurana financijska sredstva za navedeni predmet nabave.  

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.