Odluka o odabiru u postupku nabave – Bojanje zidova i stropova hodnika i stubišta

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 28. lipnja 2023. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave BOJANJE ZIDOVA I STROPOVA HODNIKA I STUBIŠTA U CENTRALNOJ ZGRADI POLIKLINIKE SUVAG

evidencijski broj nabave JN 20-23, procijenjene vrijednosti nabave 15.000 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na službenoj stranici Poliklinike SUVAG, odabire se ponuda ponuditelja Interijeri Emanuel j.d.o.o., Vinogradski odvojak II A 4, Kloštar Ivanić, čija je ukupna cijena 9.527,62 EUR bez PDV-a. 

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.