Odluka o odabiru u postupku nabave – toneri

KLASA: 510-08/23-01

URBROJ: 262-01-2023-

Zagreb, 13. rujna 2023.        

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 13. rujna 2023. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

U postupku nabave TONERI

evidencijski broj nabave JN 5-23, procijenjene vrijednosti nabave 7.500 EUR bez PDV-a, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen slanjem elektroničkom poštom na e-mail adrese tri gospodarska subjekta, odabire se ponuda ponuditelja Narodne novine d.d., Savski gaj XIII. 6, 10 000 Zagreb, čija je ukupna cijena 7.149,33 EUR bez PDV-a.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.

                                                                                                        Ravnateljica

                                                                                   izv.prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza