VERBOTONALNI SEMINAR – verificirani program, listopad – studeni 2017.

USAVRŠAVANJE STRUČNJAKA/INJE ZA RAD S OSOBAMA OŠTEĆENA SLUHA I/ILI GOVORA PRIMJENOM VERBOTONALNE METODE – VERBOTONALNI SPECIFIČNI PRISTUPI – FONETSKI RITMOVI

Verbotonalni seminar – modul Verbotonalni specifični pristupi – fonetski ritmovi održavat će se  od 9. listopada do 8. prosinca 2017. Uvjet za pohađanje drugog stupnja je završen prvi stupanj ili znanje (pismeno provjereno) tog stupnja.

Ukoliko se prijavi više od deset polaznika, a žele u jesenskom roku 2017. završiti VERBOTONALNI SPECIFIČNI PRISTUPI – FONETSKI RITMOVI a nemaju završen Prvi stupanj –  Osnove teorije verbotonalnog sistema u trajanju od 40 sati, održat će se edukacija od 2. 10.  do 6.10. 2017.

 

1. stupanj: Osnove teorije verbotonalnog sistema

  • 40 sati (30 sati predavanja, 10 sati vježbi)
  • Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 10 polaznika) – 300 €
  • 2. – 6. listopad 2017.

2. stupanj: Verbotonalni specifični pristupi – fonetski ritmovi

  • 120 sati (broj predavanja i vježbi ovisno o modulu)
  • 9. listopada – 8. prosinca 2017.
1. Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 5 polaznika) – 1000 €

50 sati predavanja

70 sati vježbi

Ukupno: 120 sati

 

Kandidatima koji su nezaposleni odobrava se popust od 15%.
Kotizacija se plaća u cijelosti prije početka seminara u kn po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
Ako grupa ima manje od predviđenog broja polaznika cijena se razmjerno uvećava.

Završnom ispitu za postizanje izabranog stupnja polaznik pristupa nakon završenog obrazovnog razdoblja (1. stupanj + 2. stupanj /160 sati).

Nakon položenog ispita dobiva uvjerenje o postignutom stupnju usavršavanja za poslove stručnjaka/inje za rad s osobama oštećena sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode.

Uvjerenje je javno priznata isprava.

 

Uvjeti za upis

 

U program usavršavanja se može upisati osoba koja ima visoku stručnu spremu: završen odgovarajući diplomski studij: (npr. medicinski, filozofski, edukacijsko-rehabilitacijski, učiteljski, prirodoslovno matematički, kineziološki fakultet, glazbenu ili likovnu akademiju).

Pri upisu polaznik je dužan priložiti kopiju diplome o završenom diplomskom studiju.

 

ON-LINE PRIJAVA

 

 

 

Prijave se primaju do 10. rujna 2017.

Poliklinika SUVAG – Zagreb
Kneza Ljudevita Posavskog 10, p.p. 617
10 000 ZAGREB
Tel: +385 (0)1 46 29 603
Fax: +385 (0)1 46 55 166
e-mail: zagreb@suvag.hr