Stručno usavšavanje – Predavanja

Cijenjene kolegice i kolege,

 

Sukladno Planu stručnog usavršavanja za 2014. godinu, u Poliklinici SUVAG održat će se sljedeća predavanja:

 

22. siječnja
mr. sc. Silvana Bilonić Milošević

Razlike između djece s neurološkim odstupanjima i djece bez neuroloških odstupanja na zadacima jezičnog znanja

 

12. veljače
dr. sc Boška Munivrana

Kognitivni slušni evocirani potencijali (CAEP) kod djece s ugrađenom umjetnom pužnicom

 

18. ožujka
Sonja Lulić, prof.

Stvaranje baze podatake o servisima rane intervencije u dječjim vrtićima u Republici Hrvatskoj

 

2. travnja
mr. sc. Mira Kihalić

Logopedska intervencija kod sindroma fragilnog X-a

 

10. lipnja
Paulina Mataija, prof.

Poticanje jezično-govornog razvoja u djece s posebnim jezičnim teškoćama primjenom vrednota govornog jezika