Poništenje natječaja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
PODRUČNA SLUŽBA ZAGREB
Odsjek za posredovanje i pripremu za zapošljavanje
Ulica kralja Zvonimira 15, 10000 ZAGREB  

www.hzz.hr

Klasa: 033-01/22-01/01
Urudžbeni broj: 251-02/22-129

Broj biltena: 129
Datum: 7.7.2022.

Hrvatski zavod za zapošljavanje – PODRUČNA SLUŽBA ZAGREB u skladu s člankom 32. Zakona o tržištu rada (NN 118/18)


  OBJAVLJUJE


POTREBE ZA RADNICIMA
(Poništeni)
     
Poliklinika SUVAG Kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb

o b j a v lj u j e :
PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu Učitelj u predmetnoj nastavi – stručnjak za rad s osobama s oštećenjem sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode (učitelj engleskog jezika), jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, objavljen 21.06.2022. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PR 2170887) i na mrežnim stranicama Poliklinike SUVAG.

ZAGREB: 7.7.2022